Varig glede

Morgan RambergJeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. (Jesaja‬ ‭61:10 NB)‬‬

Bibelen taler faktisk nokså mye om glede, det kan synes som om at mange glemmer dette. Jesus ønsker å glede deg, og at din glede skal vedvare, vi tar med noen eksempler på dette:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! Filipperne‬ ‭4:4 NB‬‬)

Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet! (Salmene‬ ‭32:11 NB‬‬)

Vær alltid glade! (1 Tessaloniker‬ ‭5:16 NB)

Men hva betyr så dette? Du og jeg greier jo ikke å leve slik? Hvem er vel alltid glad? Tar bibelen feil? Er det noe galt med mitt kristenliv siden jeg ikke får dette til? Spørsmålene er kanskje mange, og for noen har dette blitt riktig vanskelig.

La oss si at det finnes glede som har forskjellig utgangspunkt, og basert på dette har den også forskjellig betydning og varighet. Barnet blir glad for søtsaker, men gleden er kortvarig. Voksne blir glad for ulike goder, men felles for liten og stor er at nye behov overskygger gammel glede. Den glede som skal vedvare må være tuftet på noe som vedvarer.

Jesu kjærlighet til deg er evig, og i denne har mange funnet sitt livs glede. Intet kan skille deg fra denne, uansett hvordan livet arter seg;

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Romerne‬ ‭8:38-39 NB)

I denne kjærlighet sendte Gud sin sønn til din frelse. Han søkte ikke etter din rettferdighet. Han hadde ikke behov for dine løfter først. Han trengte ingen forsikringer fra din side. Han rett og slett elsket deg slik du er, med alle feil og mangler. Han visste om din synd, og alle svik som kom til å bli. Guds kjærlighet er ubetinget, og dine stadige fall forrykker ikke dette faktum. Bibelen sier dette;

Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. (2 Timoteus‬ ‭2:13 NB

Med dette som utgangspunkt finnes varig glede, Guds kjærlighet til deg i Jesus er evig. For når ting går i stykker for deg elsker Jesus deg. Når du feiler får du tilgivelse uansett årsak når du ber ham. For alt det uperfekte overkledes i en ny drakt, og det er Jesus som tar den på deg.

Dagens bibelord sier dette til hvert et bedrøvet hjerte, for at det skal finne sann glede, en glede som varer;

Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. (Jesaja 61:10 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider