Velsignelse og lydighet

Morgan RambergIsak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. (1 Mosebok‬ ‭26:12 NB)

Gang etter gang kan vi lese i bibelen om hvordan Gud velsigner. Dagens bibelord handler om lydighetens velsignelse. I dette kapittelet leser vi at det var hungersnød i landet, og hvordan Isak like vel blir boende der på Guds befaling, og hvordan han ble velsignet for Abrahams og sin egen lydighet. Bibelen lærer oss dette:

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. (‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭10:22 NB)

Jesus er ikke avhengig av ytre omstendigheter, han velsigner og skaper mangfold selv når det ser umulig ut. I et land med hungersnød gir han hundre folds innhøsting. Han tar to små fisker og fem små brød og metter fem tusen mennesker. Han fyller disiplenes garn til bristepunktet. Det er altså ikke eget strev som skaper denne overfloden, det er Herrens velsignelse. Han som ser til spurven og til blomsten på marken sier dette;

Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem! Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende! (Lukas‬ ‭12:27-28 NB) 

Dagens bibelord handler om å sette Jesus først i livet, og om å være lydig mot hans kall. Den velsignelse han gir overgår all annen rikdom. Han ønsker å lede deg, og vil sørge for deg slik han gjorde med Israel gjennom ørkenen, for han sier dette:

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! (Matteus‬ ‭6:33 NB)

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider