Vent på Herren

Morgan RambergVent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! (Salmene 27:14 NB)

Venting har aldri vært min sterke side, jeg har gjennom årene sett at min porsjon tålmodighet nok ofte er utilstrekkelig. Som lønn for dette har jeg noen ganger latt meg frustrere i påvente av svar på det jeg ventet på. Jeg tror flere har det slik og kan kjenne seg igjen i en slik beskrivelse.

Vi kan overføre dette på situasjoner hvor svar på bønn om hjelp synes å la seg vente på, etter vårt syn alt for lenge. Motet kan svikte og troen på at Gud skal gripe inn er avtagende. Kanskje du har det slik? Hvor er svaret du venter på? Kanskje Gud ikke hører din bønn? Har den onde innrettet manglende svar mot din egen skyld?

Dagens ord er en oppmuntring til deg som har det slik. Tro ikke at Herren ikke ser og hører, la oss se hva bibelen sier om dette;

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. (2 Krønikebok 16:9 NB)

Herren både ser og hører, og har til hensikt å hjelpe deg og støtte deg. Ditt hjerte være sterkt, ordet henspeiler til utholdenhet.

Til sist vil jeg minne om den samme sannhet, vakkert beskrevet i en sang;

Men ofte ensom i brott og brann
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land,
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet,
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.

Vent på herren.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider