Venter du på Jesus?

Morgan RambergOg vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. (Lukas 12:36 NB)

Dagens bibelord handler om å vente, noe som mange mennesker synes er vanskelig. Men begrepet kan kanskje mistolkes i denne sammenheng, det er viktig å forstå hva det virkelig innebærer.

Til eksempel finnes det ting vi håper på, saker som vi tenker kan komme til å skje, men hvor det ikke er full forvissning. Vi venter eksempelvis på fint vær, det kan endog være forhåndsmeldt av en meteorolog, men siden vi vet av erfaring at det ikke alltid stemmer så ventingen er iblandet skepsis.

På den annen side venter vi på bussen, vi vet at den kommer, vi har lest det i ruteheftet og stiller oss forventningsfullt på holdeplassen.

Venting, det knyttes altså forutsetninger til begrepet, basert på den tillit vi har til det vi venter på. Dette leder oss tilbake til dagens bibelord, som taler om å vente på Jesus, og det er et alvorlig spørsmål.

Venter du på Jesus? Hvilke forutsetninger knytter du til denne ventingen? Er du ventende i en slik forstand at du har alt klart til han kommer? Eller har du tenkt at det er flere ting du må få gjort først? Har du utsatt noe og kanskje tenkt at han kommer ikke før senere? Jesu gjenkomst beskrives slik i bibelen:

For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. (1 Tessaloniker 4:16-17 NB)

Dersom du venter på den dagen dette oppfylles vil du leve i forberedelse. Kanskje du spør deg om hva du skal gjøre? Svaret er enkelt, du trenger å leve i overgivelse til Jesus, og bare på dette viset kan du ha et hjerte som venter på ham i sannhet.

Dette er ikke en halvhjertet øvelse, eller som å tegne en forsikring «i tilfelle» det skulle være sant. Du trenger å leve i tro, i tillit til Jesus frelse som den eneste betingelse for din frelse og at dine gjerninger ikke innvirker på dette spørsmålet. Du trenger å overgi deg helt til ham, og bekjenne at han er den eneste vei til frelse. Når du gjør dette skjer det en forvandlig i deg, og ditt hjerte vil oppleve det som Magnus B. Landstad skrev i denne salmen på 1800-tallet:

Når Jesus kommer med sin nåde
og legger den på hjertets sår,
når synderen har sett sin våde,
og med sin nød for Jesus står,
da slukkes sorgen salig ut,
da blir det glede stor i Gud!

 

Når du venter på Jesus er det i tro med glede, og hans løfte om gjenkomst er til trøst – ikke til frykt. I Jesus strykes hver en synd ut, og det skapes salig forvissning om det himmelske landet. Den kjente sangen skrevet av frelsesoffiseren og salmedikteren H. A. Tandberg lyder slik, og oppsummerer sangen i det ventende hjerte:

Se, han kommer han som alle tiders floker løse kan
Fredens morgen uten skyer bryter inn
Ja, han kommer, å, min sjel, og setter alle ting i stand
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn

Se han kommer! Jesus kommer!
Fikentreet varsler sommer
Vår forløsningstime kommer
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn

Kanskje du vil be denne bønnen?

«Kjære Jesus, la meg være ventende på deg i sannhet. Gjør meg lydig og tro mot ditt ord, og lær meg å søke deg rett.
La meg ikke fanges av denne tids bekymringer og begjær, men la mitt hjerte være vendt mot himmelen.
Vis meg at alt annet er forgjengelig, og gjør at mitt håp står til deg alene»

Amen

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider