Bjørn Mannsverk

Løftene kan ikke svikte

Andakter.no

 ”Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast”, synger vi i en kjent og kjær sang. Og visst tror vi på Guds løfter. Vi synger om det, og vi vitner om det. Men når det røyner på – når vi blir satt på prøve, hender det at løftene blir borte for oss. Abraham skulle være alle troendes forbilde. Han kjente Guds løfter, og han holdt fast på løftene også den dagen han ble bedt om å ofre sin kjære sønn.

BRENNPUNKT

Andakter.noOg Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh.1,14) Dette verset er brennpunktet der alle strålene i Skriften samler seg. De første profetier i Det gamle testamente var vage og gåtefulle. Men så ser vi at profetene talte tydelig og klart om den lovede Messias i tida fram mot Jesu komme. Og Døperen Johannes, som står i grenseland mellom den gamle og den nye pakt, kunne peke på Jesus og si ”Se, der er Guds Lam, som bærer verdens synd.”

Tjeneste uten fjernkontroll

Andakter.no

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt.28,18-20) All makt: Gud kunne ha konstruert oss med ”fjernkontroll”. Men da hadde vi bare vært roboter eller maskinmennesker. Gud tok sjansen: Han skapte levende mennesker med fri vilje.

Ordet ble menneske

Andakter.noPå veggen i stua har vi lenge hatt et bilde av min far, som døde for over tretti år siden. Bildet vekker gode minner. Noen gang skulle jeg ønske at far kunne stige ut av bildet og komme tilbake til livet, men jeg vet jo godt at det aldri vil skje. Jeg må nøye meg med bilder og brev og andre ting som minner om far.

Innbydelse til Gjestebudet

Andakter.noDet var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte: ”Kom, nå er alt ferdig!” Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. —- Da sa Herren til tjeneren: ”Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som ble innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.” (Luk.14,16-18+23-24)

Underet på dreieskiven

Portal til Frelse

Jeg gikk ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. (Jer.18,3-4)

Fullkommenhetens tall

Andakter.noI Bibelens verden er 7-tallet det symbolske tall for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3 pluss 4-tallet, som representerer den skapte verden. Og i de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, forekommer tallet 7: 7 skapelsesdager, 7 lysestaker, 7 menigheter og 7-armet lysestake. I bibelsk sammenheng står 7 for det fullkomne!

I 2.Mos.25,31-40 leser vi om den 7-armede lysestaken som skulle plasseres i helligdommen: Vers 37 lyder Du skal lage sju lamper til lysestaken. Dem skal du sette slik opp at de kaster lyset rett fram for staken.

Dagen i Dag

Andakter.noDet fortelles om en mann som nylig var blitt kristen. Nå skulle han vitne på bedehuset og åpnet med å sitere refrenget i Prøysen-sangen ”Du skal få en dag i mårå”. – ”Jeg vet ikke om det står i Det gamle eller Det nye testamente,” sa han, ”men jeg er helt sikker på at det er Paulus som har sagt det.”

Du er uunværlig !

Andakter.noKikker vi ned i en bilmotor, ser vi skruer, ledninger og hjul, store deler og bittesmå deler. Den som ikke er bilmekaniker, vet kanskje ikke så mye om hvordan alt dette fungerer, men vi forstår at alt må være med for at motoren skal gå – og alt må fungere. Slik er det også med kroppen: Øye, øre, hender og føtter, alle sanser og lemmer må fungere dersom vi skal leve og virke på best mulig måte.

Stå opp - og rop ut !

Andakter.noHerrens ord kom til Jona, sønn av Amittai, og det lød så: ”Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der!” (Jona 1,1-2)

Byggverk for Evigheten

Andakter.noSimon Peter svarte: ”Du er Messias, den levende Guds Sønn.” Jesus tok til orde og sa: ”Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” (Matt.16,16-19)

Her er jeg - send meg !

Andakter.noGud lette etter det første mennesket han hadde skapt og sa: ”Hvor er du?” Og vi mennesker er alltid like. Når vi har syndet, vil vi gjemme oss for Gud. Vi er redde. Men det kan bli vår evige ulykke. Kong David forsøkte i det lengste å skjule sin synd. Det kan vi lese om i Salme 32. Men alt ble nytt da han kom fram i lyset: Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. (Salme 32,5)

Gjemt hos Gud - men ikke glemt

Andakter.noSalme 27 ”Den onde dagen”. Livet er en veksling mellom dager med glede og fred og dager med smerte, sykdom og motgang. Vi opplever vel at det er litt ulikt fordelt. Det kan se ut til at enkelte mennesker slipper både sorg og sykdom, mens andre har en daglig kamp mot alt som er vondt. Da skal vi huske på at mange som har en fin fasade og ser ut til å lykkes med det meste, kan ha en indre smerte som ingen ser. Spesielt i land med velstand, ser det ut til at mange sliter med psykiske problemer. Sannheten er nok at både den som lever nær Gud og den som lever uten en kristen tro, vil oppleve at de onde dagene kommer.

Gi meg et fast punkt !

Andakter.noDet fortelles om Olav den hellige, at da han steg i land på Selja, snublet han og falt på kne. ”Nå falt du, konge,” sa en av mennene hans. Da svarte kongen: ”Nei, nå fikk jeg fast grunn under føttene.”

Guds yndlingsfarge

Andakter.noHar du en yndlingsfarge? Det tror jeg de fleste har. Jeg liker best gulfargen. Og så vet jeg at mange gutter foretrekker blå. Småjenter liker rosa. Og større jenter er kanskje mest opptatt av motefargen til enhver tid?

Men så spør jeg videre: Har Gud en yndlingsfarge? Han har jo skapt alle fargene, så han liker nok alle sammen. Det var ikke uten grunn at han satte regnbuen på himmelen som et tegn på sin evige pakt. Men i Guds ord kan vi finne noen farger som er nevnt spesielt:

Pantet på vår arv

Andakter.noI en reklamefilm for resirkulering av flasker og bokser sier Odd Børresen: ”Noen ganger begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå – og for bokser og flasker er det greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har det moro noen av dem, men jeg misunner dem det pantemerket de har på seg. Det at de kan pantes, gir dem liksom et løfte om en plass i evigheten. Evigheten. Det er lenge det. Skulle ønske at jeg kunne pantes når jeg var tom.”

Frykt derfor ikke !

Andakter.noVær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan drepe både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke èn av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. (Matt.10,28-31)

 

Guds motstander sover ikke

Andakter.noHvordan kan vi forklare at mennesker som tilhører andre religioner, klarer å praktisere sine faste bønnetider og andre ritualer – ofte med en utrolig disiplin? Derimot ser det ut til at mange kristne er sløve og likegyldige og finner på alle mulige unnskyldninger for å slurve med bønnelivet. Vi skylder kanskje på evangelisk frihet. Men jeg tror forklaringen ligger på et annet plan. Djevelen ser ingen hensikt i å hindre bønn til falske guder. Derfor lar han både muslimer og hinduer og tilhengere av alle verdens religioner be i fred. Men han er livende rett for bønn i Jesu navn!

Vi tilhører vinnerlaget

Andakter.noEn av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får vi mange gode og fornuftige svar, slik som ”Å være et godt medmenneske – Å stille opp for andre – Å være tilstede for familie og venner—-” Det er ingenting å utsette på disse svarene, men det har slått meg at evighetsdimensjonen er helt fraværende. Tenker moderne mennesker at livet bare eksisterer mellom vogge og grav?

Beviset som holder

Andakter.noI vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg også i sterk grad om den åndelige verden.

Sider

Abonner på Bjørn Mannsverk