Bli med i bønn!

BønnTakk at du vil være med i forbønn for innkomne behov. Ved å trykke på lenka Jeg kan be under et bønnemne på forbønnstavla registreres din bønn på Foldede Hender og du støtter opp om mottatte bønnemner fra leserne våre.

Vi ber også for den forfulgte kirke, Israel og Misjon og oppfordrer våre forbedere til forbønn for disse viktige områdene"

Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. (Matt. 18, 19)

Hilsen fra redaksjonen.