Bønnetjenesten for Norge

Det er tid

Bønnetjenesten for norgeDet er tid for separasjon fra synden, men også for å nå ut til syndere. Det er tid for å leve et mer innviet liv i det skjulte, men også tid for å invitere til åpenhet. Det er tid for helhjertet tjeneste, men også tid for å bli betjent.

Les mer : www.benorge.com/2015/06/21/det-er-tid/

Lær deg å be gjennom Guds løfter

Bønnetjenesten for norgeArmin Gesswein var en av pionerene for den moderne bønnebevegelsen. Han hadde stor innflytelse på kristne ledere som Billy Graham, Bill Bright og David Bryant. Da Billy Graham var i startfasen var han den som utfordret ham til å gjøre bønnen til en hovedsak, og ikke en bisak under sine evangeliske framstøt. Under 30-tallet var Armin også med under Mangs-vekkelsen i Oslo. Hva var hemmeligheten til den sterke og gode innflytelsen? En av nøklene var noe han lærte tidlig i tjenesten.

Godhet inspirer mer godhet

Bønnetjenesten for norgeI bønn skapes det ønsker om å bety en forskjell for de rundt oss. Her er noen ideer til hvordan godhet kan vises på en praktisk måte.

Norge , hvor går du ?

Bønnetjenesten for norgeVI MÅ REISE BØNNEALTERE OVER HELE LANDET! I HJEM OG MENIGHET. «Kle dere i sørgeklær og klag, dere prester! Skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret. Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt, dere min Guds tjenere! For matoffer og drikkeoffer blir holdt tilbake fra deres Guds hus. Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens , deres Guds hus, og rop til Herren!» Joel 1,13-14

Velsignelse over din hverdag

Bønnetjenesten for norgeTa imot fra Herren. Herren velsigne dine morgener slik at du hver dag får startet med Himmelens nærvær og Jesu signaler og ledelse. Må Han gi deg åpne øyne slik at du er helt våken og ser hvor Han jobber hver dag.

Må Jesus være alt for deg, din ene kilde, og må verdens kilder fullstendig miste sin glans.

Må ditt indre liv i det skjulte styrkes i fellesskapet med Jesus. Må Hans lys råde slik at du får nåde til å leve åpent og ærlig og i seier på alle områder.

Må Jesus gi deg å fullføre dine oppgaver og være en som holder ord.

Bønn forandrer verden

Bønnetjenesten for norgeBønn forandrer verden. Så ikke undervurder bønnens betydning.Bli ikke trette av å be! Et sitat å tenke på: "Gud former verden gjennom bønn. Jo mer bønn det er i verden, jo bedre vil verden være, og ondskapens makter vil møte større motstand." E.M. Bounds

BFN lanserer ny nettside

Bønnetjenesten for norgeDet er en stor glede for oss i Bønnetjensten For Norge å lansere den nye nettsiden i dag. Måtte den bidra til gjenopprettelse av menighetens bønneliv på alle plan – personlig, i menighetssammenheng og tverrkirkelig. Alt til Mesterens ære! Norge skal fylles med bønn!

Link til ny nettside : www.benorge.com

 

Bibelen er Guds rop til alle mennesker

Bønnetjenesten for norgeHører du ropet fra Guds hjerte? «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Joh. Åp. 3,20

Betydningen av å kjenne Bibelen

Bønnetjenesten for norgeFire av ti medlemmer i frikirkelige trossamfunn åpnet ikke Bibelen i 2014. Kun 18 prosent leser Bibelen ofte i de samme trossamfunnene. Dette viser en undersøkelse Infact har gjort for avisen Dagen i desember 2014. Tallene er så dramatiske at en kan spørre om dette virkelig kan kan stemme, men det er nok veldig nære virkeligheten.

Følgene for den enkeltes Gudsrelasjon og Guds menigheter er selvfølgelig svært alvorlige når bibelen ikke prioriteres. Ingenting kan erstatte den avgjørende betydning det har for troens folk å selv lese og studere Guds Ord.

Bønn inn for 2015

Bønnetjenesten for norgeNok en gang er det tid  for å lytte innfor et nytt år. Med en åpen Bibel og et hjerte bøyd innfor Mesteren, kan du søke Guds Rike først innfor et nytt år. "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Matt 6,33

En ydmyk holdning til Ordet

Bønnetjenesten for norgeHvilken holdning har vi til Jesus og Hans Ord? Leser vi Bibelen i Gudsfrykt som Guds Ord, eller har vi bestemt oss for å la tidsånden og egne meninger bestemme vår holdning til det som står skrevet. Tilhører kirken folkets mange meninger, eller er det Jesus som eier og er Konge over kirken? Asbjørn Aavik skriver i boka Åndens tempel: «Den Hellige Ånd – Kristus – kommer ikke inn i ditt og mitt hjerte for å være en beskjeden gjest ved døren. Nei, han kommer for å stige opp til tempeltronen, han kommer inn for å bli konge i ditt og mitt liv.

Tid for å våkne

Bønnetjenesten for norgeBønn gjør den store forskjellen, og vi kan være med på be for utfordringene rundt om i verden. Problemene med Ebola er et av områdene vi kan være med å be for.

Lidelesene etter Ebolas herjinger er store. Mange er døde, og hele samfunn holder på å bli lammet. Folk isoleres, økonomier vil rammes og vi trenger inngripen fra Himmelen. Noen av de svakeste og fattigste er hardest rammet.

La oss be om:

Be for landet vårt !

Bønnetjenesten for norgeVi befinner oss i en viktig og alvorlig tid i vårt lands historie. Som kristne er vi kalt til å be for landet vårt, så vi alle skal ha fredelige og verdige forhold å leve under.  Helt konkret kan vi be for de folkevalgte fra vårt fylke som gjør sin tjeneste på Stortinget. De trenger visdom i utformingen av landets lover. Statsminister Erna Solberg og hennes regjering styrer landet akkurat nå. Vi kan be for hver enkelt statsråd at de får hjelp til å fatte kloke beslutninger i de mange vanskelige sakene som angår vår felles framtid.

OPPROP : Bønn for alle !

Bønnetjenesten for norgeLa oss bli med på den store bønneaksjonen for å be for alle hustander i Norge ! Du har kanskje lest om aksjonen i avisene Dagen eller Norge i dag. Initiativtaker er norgesvennen Pastor Mark Sartin. I løpet av september oppfordres flest mulig troende å melde seg som forbedere. Hver enkelt vil etter hvert få utdelt en navneliste som det skal bes for gjennom oktober måned.

Forbønn for ledere

Bønnetjenesten for norgeTips til bønneemner for menighetsledere og andre ledere.
Mandag: Glede i Gud. En større åpenbaring av Gud som en god Far og barnekåret. Be for behov i familieliv og vennskap. Stikkord: Trygghet, aksept og hvile.

Godhet inspirerer mer godhet

Bønnetjenesten for norgeI bønn skapes det ønsker om å bety en forskjell for de rundt oss. Her er noen ideer til hvordan godhet kan vises på en praktisk måte.

En bønn for verden

Bønnetjenesten for norgePå 1. pinsedag bes denne bønnen på alle kontinenter. Sett av litt tid og foren deg i bønn med Guds universale menighet denne dagen.

Allmektige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd,

Vi forener oss med troende over hele verden

for å hylle Deg som har skapt himmel og jord.

Du alene er hellig og rettferdig.

Du skal råde over oss.

Vi priser og tilber Deg alene.


Far, vi ærer Deg

Herre Jesus Kristus, vi ærer Deg

Ikke bare møter, møter , møter

Bønnetjenesten for norgeHerren utfordrer oss på hva menighet er. Det er ikke bare møter, møter, møter - uten å møtes. Da David skulle møte Goliat hadde Saul lyst til å gi David sin rustning. Den var tung, stor og flott, men den fungerte ikke for neste generasjon. Den passet ikke på tilbederen David som var mer opptatt av det han var utrustet til, enn av tradisjon og gamle former. Slyngen var han trygg på. Slyngen hadde han trent med og han valgte å bruke den til å beseire kjempen.

Global bønnedag 2014

Bønnetjenesten for norgeVi forbereder oss til 8. juni i 2014. ”Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling! Samle folket… Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?”  Joel 2:15-17

NOAH - en døråpner for samtale

Bønnetjenesten for norgeNylig hadde filmen NOAH premiere. Den har hentet inspirasjon fra historien om Noah i Bibelen, og har gitt viktige temaer i Skriften ny aktualitet. Filmen har fått noe kritikk fordi den tar seg noen friheter i forhold til det Bibelske innholdet. Men på tross av dette så kan dette vise seg å bli en mulighet for samtale om viktige temaer som synd, frelse, Guds rettferdighet etc.

Sider

Abonner på Bønnetjenesten for Norge