Borgvald Birkeland

Jerusalem 50 år. Profetiene vil oppfylles

 Borgvald BirkelandBibelens profetier om Jerusalem er mange. Særlig hos profetene Jesaja og Sakarias. I juni 2017, femti år etter seksdagerskrigen feiret jødene igjen Jerusalem som Israels hovedstad som ble befridd 6. juni 1967. Norge og FN vil ikke respektere Jerusalem som Israels hovedstad, men støtter araberstatene og islam som er Israels fiender. Men all diplomatisk business mellom Israel og utlandet foregår i Jerusalem

Tilgi og glem - en Guds velsignelse

  Borgvald Birkeland«Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål i mot noen; som Kristus har tilgitt dere, således skal også dere tilgi». Kol. 3,13. Det er vel ingen som ikke en eller annen gang har følt seg forurettet.

Under livets vandring må vi alltid ta med i beregningen at vi under vandringen kan få «støt» og «slag» som smerter og svir. Og kanskje kommer vi selv til å gjøre ting mot andre som gjør vont, uten at vi tenkte eller mente det slik.

Kan det bli atomkrig i Midt-Østen?

 Borgvald BirkelandTaler Asaf profeti og Peters tale i Ap.gj.2,19 om atomkrig i Midt-Østen?  I så fall kan den komme etter et islamsk overraskende angrep som Jom Kippur-krigen i 1973. Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen, dersom ulovlige våpen blir brukt. Her gjelder uttrykket: Øye for øye, tann for tann.

Er Guds skaperverk tilfeldig?

 Borgvald BirkelandJa, en stor del av vitenskapen mener det, og den norske skole følger tett på. En ung skolegutt spurte en gang onkelen sin professor Kjell Tveter (som mange kjenner til). «Du onkel» sier han. «Ja, hei du, svarer Kjell. «Jeg kan liksom ikke protestere mot det jeg lærer på skolen. Da får jeg både læreren min og vennene mine mot meg. Det går ikke. Dessuten har jeg ingen ting å vise til».

Bibelens budskap om de siste dager

 Borgvald BirkelandDisiplene til Jesus var godt kjent i Det gamle testamentes skrifter, og viste at en gang skulle deres land bli et stort rike der Messias vil bli konge og regjere over Israel. Før Jesu himmelfart spurte de Ham: «Herre! gjenreiser du på den tid «riket for Israel»? Svaret vet vi. Det er nå gått snart totusen år siden dette hendte. Denne tid er blitt en misjonstid og frelsestid tid for å nå hedningene.

Trenger menneskene en Gudskapt hviledag?

 Borgvald BirkelandKan Norge miste søndagen som hviledag? De rike kjøpesentrene ønsker det. Gud skapte verden på seks dager, sier Skriften, og Han hvilte på den syvende dag, velsignet den og helliget den. I skapelsesberetningen står det skrevet: «Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som Han hadde gjort, og Han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som Han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den», derfor er hviledagen helliget av Skaperen.

Joels profeti om de siste dager

 Borgvald Birkeland«De siste dager» begynte på pinsedag (menighetens fødselsdag) i Jerusalem. Det sier Peter i sin pinsetale og henviser til Joels profeti kapittel tre. Skriften sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år. Nå har Kristi menighet vert i verden i to tusen år, det er to dager i Guds regnemåte. Den dag Messias kommer til Oljeberget for å opprette «riket for Israel» begynner den tredje og «siste dag» med Guds frelse og Åndens utgytelse - over menneskene på en nyskapt jord.

Profetiske utsagn om store vekkelser i Norge

 Borgvald BirkelandDe har i de siste årene vært en del usunne profetiske utsagn om Norge.  Ser vi tilbake gav John Kvalbein i DagenMagazinet 22/9-09 en oversikt over en del profetisk utsagn som er blitt profetert i løpet av 2009. Innledningsvis står det følgende i artikkelen: «Norge skal få en ny grunnlov, og nasjonen skal bli frelst på en dag. Finansministeren skal bli berørt. Dersom Norge tar imot den nye grunnloven, skal femti andre nasjoner gjøre det samme. Hvis ikke blir det krig og ulykke». Kan det vere Herren som sier dette?

Tilspisset situasjon for ny krig med Israel. Del 2

 Borgvald BirkelandFilisterlandet (Gaza) som er nevnt i Salme 83, vil få oppleve Guds vrede. Alt hatet, terrorisme, drap på sivile og raketter som i denne tid «voldtar» Israel, vil snart ta slutt og ikke skade jødene mer, fordi den islamske makt over jødenes land vil Gud bryte gjennom Israels militærmakt. Asaf bønn er: «La dem bli til skamme og gå under».

Tilspisset situasjon for ny krig med Israel. Del 1

 Borgvald BirkelandI Bibelen har vi det profetiske Ord som forteller om Guds dom og store ødeleggelser over Midtøsten i endetiden, og det på grunn av Israels og arabernes fryktelige våpen. I Ap.gj. 2,19:20 står det om «blod og ild og røkskyer». Profetien har med Israel og Midtøsten å gjøre, og ikke Europa som noen tror.

Denne ild Peter taler om finner vi igjen Salme 83 og under Gog-krigen, og kan være kjernefysisk ild. Herren sier: «Og jeg vil sende ild mot Magog». Krigen i Asaf salme kan forandre Midtøsten, og Gog-krigen kan forandre Israel.

Israels Gud er en "krigsmann"

 Borgvald BirkelandIsraels historie forteller at Herren mange ganger har kjempet og stridt for folket sitt, både med og uten Israels våpen. Bibelen sier at Israels Gud er en kjempe: «Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike; mot sine fiender skal Han vise sin makt» (Jes. 42,13). 

Gog-krigen og Israel i endetiden

 Borgvald BirkelandDet er tre store profetiske kriger som ennå ikke oppfylt i Midt-Østen. De tre er «Palestina-krigen» i Salme 83, Gog-krigen hos Esekiel, og Antikrist-krigene hos Daniel og Sakarja. I Asaf salme kan vi se konjunkturen av en atomkrig der de islamske folkene får en fryktelig straff v. 14:19. Asaf bønn vil gå bokstavelig i oppfyllelse.

Kan Israel glemme sin Gud. Varsler blodmåner Guds straff?

 Borgvald BirkelandFør Moses dør kommer han med en advarsel til folket sitt og sier: «Ta deg i vare så du ikke glemmer Herren din Gud». Dersom de glemmer vil straffedommer ramme folket. Israels historie vitner om det. Bibelen nevner flere straffer som vil ramme Israel i endetiden. En straff leser vi om i Jesaja-boken 

Kan Irans trussel mot Israel føre til krig i Midt-Østen?

 Borgvald BirkelandNetanyahu ber jødene i USA stoppe atomavtalen med Iran, vist ikke kan det føre til krig (BT 5/8.) Samme dag sier Obama at dersom kongressen dreper Iran-avtalen vil rakettene regne ned over Tel Aviv. I kongressen er det en betydelig motstand mot den inngåtte avtalen med Iran i begge kamra. Så nå er det duket for en strid mellom Obama og Netanyahu. Det sier oss at skal Israel bombe atomanleggene til Iran, må de gjøre det alene.

Den islamske stat (IS) vil føre krig mot Jerusalem

 Borgvald BirkelandDen Islamske stat (IS) har etablert seg i Sinia-ørken. Dermed har Israels militærmakt (IDF) fått en ny terrorgruppe å kjempe mot. Nå kan terroristene angripe Israel fra nord syd og vest. IS har også infiltrert seg på Gazastripen og kan være mer farlig for Israel en Hamas. Denne gruppen vil velte Hamas og truer den jødiske stat, skriver Arutz Sheva i Israel.

Islam vil overta Jerusalem

 Borgvald BirkelandHundrede tusener av muslimer har i de siste årene stått frem med slagordene: «Ja til Islam! Stor er Allah! Død over Israel!» Jødene opplever at hatet øker på. Iran infiltrerer blant sjia-muslimene i Irak, Libanon, Jordan, Egypt og Israel til demonstrasjoner og vold mot Israel. Jødene har stjålet landet vårt, sier de. På nakba-dagen 14/5 sa Abbas enda engang: «Hele «Palestina» (Israel) er islam eiendom». Men er det sant?

Hizbollah, Iran og trusselen mot Israel

 Borgvald BirkelandKan Iran, Syria og Hizbollah komme til å føre krig mot IS og deretter Israel? Det er meget mulig slik samarbeidet mellom dem har utviklet seg. Krigene i Midtøsten er kaotisk. Alt kan skje. Hizbollah kan ha 80.000 raketter rettet mot Israel. Under Israels krig med Hizbollah i 2006 ble Israel angrepet av iranske våpen. Hizbollah har etter siste krigen fått flere lange underjordiske tuneller og festningsverker for sine avfyringsramper av raketter. Der kan de skjule

Guds dom over Israels fiender

Borgvald Birkeland I følge Israelske aviser ruster Hamas opp til en ny krig mot Israel som kan bli en farligere krig enn sommeren 2014. Hamas prøveskyter nye og mer langtrekkende raketter utover Middelhavet og moderniserer ødelagte tuneller som Israel bombet. Terroristene på Gaza sier de kan produsere «kjemiske bomber» (som ikke er så vanskelig). Israel har ikke noe fred i vente fra den kanten.

Kan Norge unngå Guds dom?

  Borgvald BirkelandDet norske folk skal igjen feire 17. mai, og mange vil synge den vakre sangen: Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader. Vi vil feire at vi bor i et fritt, trygt og godt land. Et vakkert land som Gud har skapt for oss nordmenn. Da blir spørsmålet, takker vi Gud for dette gode landet som Herren gav oss, eller glemmer vi det, og tar alle disse godene som vi har som en selvfølge?

Den iranske atomambisjonen

Borgvald BirkelandAlle sanksjoner er opphevet i det nye avtaleutkastet mellom Iran og stormaktene. Perserne kan nå fritt fram bygge sin atombombe for å true Israel med utslettelse. Benjamin Netanyahu ser alvorlig på den utvikling som nå kommer fra lederskapet i Iran. «De dramatiske endringer i den arabiske verden er større en hva som er skjedd på mange tiår. 

Sider

Abonner på Borgvald Birkeland