Dreieskiva

Det vil ta tid

Det vil ta tid.

Bak hvert "straks" er noens "snart" og andres "senere". Bak hvert "plutselig" finner du noens ventetid.

Du kan ikke ta deg til straks straks. Du må ta tiden det tar å komme dit.

Du må få blikket bort fra tidsvurderingen og få øye på verdien av tid med Gud. All slags tid med Gud.

Er Gud på din side av klokken så er tiden på din side. Du har god Gudgitt tid. All tid. Evig tid. Alltid. Og nå. Også nå.

Det vil ta tid. Det tar ikke tid fra ditt liv med Gud.

Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet til deg i Kristus Jesus. Heller ikke klokkens tikk takk tikk takk... tikk... Ta tid til å si: "Takk Gud!" istedenfor:"Akk, Gud, hvor lang tid det tar..."

Abonner på Dreieskiva