Evangelisten

Mens vi venter

EVANGELISTENI sitt ganske korte brev skriver Judas disse ordene: ”Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi miskunn til evig liv.” Jud 20-21

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/100-mens-vi-venter

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene

EVANGELISTENDet er mange høyder i Israels historie, men ingen ting kan sammenlignes med Jerusalem. Her er frelseshistoriens store drama. Guds Sønn ble korsfestet og gjort til forbannelse. Det skjer under jødenes rop, og romerne iverksetter straffen. Men Gud sier: “Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” 2Kor 5,21.

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/48-jeg-lofter-mine-oyne-opp-til-fjellene

Det nye Jerusalems porter

EVANGELISTENHvorfor stod det skrevet på portene ”Israels tolv stammer”? Jo, når det gjelder menighetens åndelige fundament og læremessige autoritet, henvises det til apostlenes og profetenes lære, med andre ord: til Guds åpenbarte ord. Men når det gjelder formidlingen av Ordet og fredsrikets program og ”administrasjon”, er det det frelste Israel, velsignelsene til sist går igjennom. Det er den undervisning portene med Israels tolv stammer gir oss.

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/89-det-nye-jerusalems-porter

Korset i flagget vårt

EVANGELISTENDet er et bestemt kors. Det er Jesu kors! Her møter vi evangeliet som forteller at skyldbrevet vårt er tatt bort. Det ”var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” Kol 2,14. Den rette nasjonalfølelse er når vi får stå under Jesu kors, til frigjøring og frelse. Det er blodsdråper fra dette korset som renser fra all synd. ”Og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/41-korset-i-flagget-vart

30 minutters stillhet

EVANGELISTENFor å minnes noe eller markere begivenheter, har det ofte blitt holdt 1.min stillhet. Overskriften viser til omkring 30.min stillhet i himmelen. “Da Lammet åpnet det sjuende seglet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time.” Åp 8,1. Det er bare dette skriftstedet vi leser om at det er stillhet i himmelen. Ellers er det mye som skjer der.

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/13-30-minutters-stillhet

Våren kommer !

EVANGELISTENVinteren kan være hard og kald. Jorden er frossen og snøen legger sine store mengder langs fjord og fjell. Men så kommer våren! Dagene blir lengre og solen blir varmere! Da smelter snøen og jorden blir vannet og det blir grønt og frodig på bakken.

Oppstandelsen

EVANGELISTENDet har lydt i århundrer, det lyder i dag og skal lyde i all evighet. Dette at Jesus sto opp må ikke bare være en tom teori, men en kjensgjerning i vårt liv. Det er av betydning å stanse ved noen sikre bevis for at Jesus brøt gravens lenker og bånd.

Les mer : www.evangelisten.no/artikler/83-oppstandelsen

Velsignelse

EVANGELISTENGuds velsignelse er fra øverste hylle og er den beste kvaliteten. Ingen ting kan sammenlignes med de gaver Gud gir. Guds velsignelser og hans gode gaver er personlig. Aser var en av sønnene til Jakob. Han fikk Guds velsignelse som var spesiell for ham. «Velsignet framfor sønner være Aser.» 5Mos 33,24.

Abonner på Evangelisten