Familie & Medier

Kristentroen står og faller på én ting

Familie og MedierOpp igjennom historien er det gjort mange forsøk på å utrydde kristentroen. Ingen har lykkes, til tross for at det er én enkelt ting som skal til for å slå beina under hele kristendommen.

Ukens 5 minutter: Familie & Mediers framtid

Ukens Fem MinutterTidligere denne uka hadde vi et svært spennende styremøte i Familie & Medier. Strategiprosessen som har pågått en periode, landet på flere viktige områder. Blant annet ble det vedtatt at vi skal "bli en aktiv aktør som tar i bruk mediene for å gi mennesker et møte med Jesus. Familie & Medier skal selv drive medieproduksjon og - distribusjon, samt støtte andre kristne aktører på dette området."

Ukens 5 minutter: Ungdom & Medier

Ukens Fem MinutterKjære forbeder.Takk for at du står med oss i et viktig bønnearbeid. Denne uka inviterer vi deg til å be for Ungdom & Medier, vår egen ungdomsavdeling. Det er et veldig sterkt mediepress på ungdommer i dag. Derfor er vi glade for å ha med oss både lønnede og frivillige medarbeidere som jevnlig møter unge mennesker med et annet budskap enn det som ofte preger de mange ulike mediekanaler. "Pris Herren, påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene!" Salme 101,5

Ukens 5 minutter : Morgenandakten

Ukens Fem MinutterKjære forbeder. Denne ukas 5 minutter handler om 7 minutter på NRK P1; Morgenandakten. Hver mandag til torsdag får mer enn 350.000 lyttere høre en liten andakt, en kristen sang, Fader Vår og Velsignelsen.

Vil mennesker møte Jesus i mediene i 2016?

Familie og MedierFra tid til annen bør alle kristne virksomheter spørre seg selv hvorfor de eksisterer og hvorfor de gjør det de gjør. Den øvelsen kan være både spennende, avslørende, ubehagelig og inspirerende.

Ukens 5 minutter

Ukens Fem MinutterKjære forbeder.Denne uka samles mange kirker på den nordlige halvkule seg i "bønn for kristen enhet". Årets fokus er "kall til å forkynne Herrens storhet". Både enhet og Herrens storhet er tema vi ofte løfter fram hos Familie & Medier og derfor slutter vi oss til denne enhetsbønnen i dag.

Misjon i et etterkristent land

Familie og MedierHvordan skal vi som kristne forholde oss til samfunnet i et etterkristent land? Ja, for vi er det. Etterkristent. Selv om det er viktig å ta vare på kristendommens viktige innflytelse på landet, er det likevel tid for en reorientering. Som menighet er det helt essensielt å spørre oss om hva det vil si å være kristen i møte med omgivelsene i 2016. Og for vår del, ikke minst i møte med mediene.

Immanuel, håpet for en verden i kaos

Familie og MedierFinnes det noe håp for verden i dag? Nyhetsbildet i mediene kan få det ubehagelige spørsmålet til å melde seg. Er vi overgitt til oss selv i en tilsynelatende håpløs oppgave med å skape mening i en verden i krise? Mediebudskapet kan gi næring til frykt, uro og angst, ikke minst i møte med både klimakrise og terrorfrykt.

Ukens 5 minutter

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! I dag er det ganske fullt i mail-boksen min. Tekstmeldingene er det også flere av enn vanlig. Alle har de samme overskrift; Black Friday. Denne siste fredagen før advent, er nå blitt en av de største handledagene i året.

Ukens 5 minutter

Ukens Fem MinutterKjære forbeder. Tragedien som denne uken har rammet Paris, er vond, brutal og uforståelig. Mediebildene er sterke. Og følelsene er mange. Ord blir tomme. Særlig sterkt blir det fordi tragedien rykker oss så nært på grunn av forholdet mange har til Paris og Frankrike.

Ukens 5 minutter: Journalistikken

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Stadig flere papir- og nettaviser sliter med opplagstall og dermed også reduserte inntekter. Når reklamekronene også forsvinner, blir økonomien enda trangere. Sist ut var Bergens Tidende som forrige uke varslet store kutt i redaksjonen.

Ukens fem Minutter

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Onsdag denne uken var Familie & Medier i møte med NRK Super. Tema for møtet var blant annet troens plass i kanalen, barns selvbilde og "Newton pubertet". Takk til alle dere som var med i bønn. Vi opplevde et godt møte med en ærlig og åpen dialog. Vi fikk båret fram noen av våre tanker, de ble lyttet til og tatt imot.

Blikkene som forsvant

Familie og MedierNoen har stjålet blikkene våre. Uten at vi har merket det. Den ene dagen så vi inn i hverandres øyne. Den neste dagen var både blikk og tanker rettet mot skjermen. Bort fra hverandre.

Vi kan ikke ha sett det komme. Ellers ville vi ha bremset. Men vi har gjort alt annet enn å bremse. Tempoet i den digitale revolusjonen har gått ekstremt fort. Hvem husker livet før smarttelefonen? Eller livet uten Facebook? Og vi snakker om kun 6-8 år tilbake i tid … 

Ukens 5 minutter: Norsk avispresse og din lokalavis‏

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Avisene, både papir og nett, er viktige nyhetsformidlere. De er sentrale i å sette agenda for den offentlige debatten og deres vinklinger, fokus og utvalg av saker har stor betydning for hva som oppfattes som viktig, rett og godt.

Ukens 5 minutter: Den kristne stemmen i den offentlige debatten‏

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Vi velger å dele noen av de samme bønneemnene som forrige uke, da disse er svært viktige og aktuelle.  

Vi ser fortsatt hjerteskjærende reportasjer og nyhetsinnslag om nøden blant flyktningene fra Syria. Det ryster oss alle og vi trenger å be om visdom og handlekraft – slik at det ikke bare blir med tanken om å hjelpe. "Én dråpe hjelp er mer verdt enn et hav av medlidenhet", skal en person ha sagt. Og vi trenger å be. For bønn gjør både noe med oss og med dem vi ber for.  

Den fraværende gråten

Familie og MedierNoen ganger har jeg bare lyst til å sitte stille i båten og vente til stormen går over. Slik har jeg det nå. Skal jeg skrive noe om 22.juli-terroren og Guds rolle i denne? Skal jeg mene noe om at evangelist Jan Ernst Gabrielsen er sitert i alle landets medier, der han uttaler at Gud hadde en finger med i spillet i tragedien på Utøya? Han gir ikke Gud skylden, men sier følgende til Fædrelandsvennen: «Det faller ikke en spurv til jorda uten at Gud vet det. Når Han har omsorg for hver spurv, så har han selvsagt også en finger med i spillet når det er så mange mennesker som blir drept. Men det er klart at det ikke er de konkrete ungdommene det gjelder, men det som ligger bak. Det er den politikken Arbeiderpartiet har ført fram som har gjort at vi har mistet Guds velsignelse.»

Ukens 5 minutter: Debatten rundt "22.juli-profetien"‏

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Denne uken er der er flere svært viktige saker i mediene som trenger våre forbønner. Både på tv, i aviser og på nett skrives og diskuteres det høylytt rundt "22.juli-profetien". Se mediekommentaren under. Dette er et sensitivt tema, med mange sterke meninger både fra innsiden og utsiden av kirken. I slike saker trenger vi virkelig Guds perspektiv, visdom og et rett hjertelag

Ukas 5 minutter: TV 2, lokalvalget og kirkevalget‏

Ukens Fem MinutterKjære forbedere! Igjen, takk for at dere er med og ber for mediene. Vi har stor tillit og forventning til at Gud kan forandre hjerter når Guds folk ber! Denne uka ber vi for TV 2, en kanal som er en viktig premissleverandør – ikke minst på underholdningssektoren. Og om du ser på TV 2, be Gud om å vise deg noe eller noen du skal be spesielt for.

Hvorfor er ikke sommerstevnene i mediene ?

Familie og Medier«De skriver ikke et ord om vårt kristne sommerstevne! Men den lille musikkfestivalen i nabobyen, som bare samler en brøkdel av hva vårt stevne gjør, det får god mediedekning», uttales det i frustrasjon – og noen får bekreftet sitt inntrykk av en kristendomsfiendtlig presse. Det fører lite godt med seg. Da er det bedre å bruke energien som ligger i frustrasjonen og omskape den til klokskap og kreativitet.

Ukens 5 minutter: Sommerkampanjen

Ukens Fem MinutterKjære forbeder! Tirsdag sendte vi en ekstra e-post, og i går kveld sendte vi en SMS - for å invitere til å bli medlem i Familie & Medier, eller verve en venn. Vi har virkelig tro på det arbeidet som gjøres for å løfte fram Jesus i mediehverdagen! Vi vil så gjerne gjøre enda mer, derfor inviterer vi bredt til å bli med på laget - som medlem.

Sider

Abonner på Familie & Medier