ICEJ Norge

Aksjon mobilisering

ICEJJeg ble forleden dag spurt i et radiointervju om jødehatets historie kan gjenta seg i våre dager. Riktignok er det en rekke parallelle trekk som vi ser i gjenta seg i dag, likevel er det særdeles to viktige faktorer som er annerledes i dag. Det er Israel og menigheten.

Les mer : http://www.icej.no/kommentarer/aksjon-mobilisering

Takk kjære Israels venner !

ICEJVi nærmer oss avslutningen av 2015. Vi er i dyp takknemlighet over å få lov til å være en del av den prosessen av forsoning som Gud virker frem mellom jøder og kristne i vår tid. Gjennom året som har gått har vi opplevd hans trofaste omsorg og ledelse.

Les mer : http://www.icej.no/TakkKjaereIsraelsVenner

Be for norske medier

ICEJVed siden av å be for situasjonen i Israel oppmuntrer vi alle troende til bønn for våre medier. Vi vet av historien at løgn har vært det fremste våpenet i antisemittismenes tjeneste.

Les mer : http://www.icej.no/kommentarer

Ny terrorbølge i Israel

ICEJI sin tale til FN 30. september kunngjorde Abbas at de palestinske selvstyremyndigheter ikke lenger vil være bundet av inngåtte avtaler i regi av Oslo prosessen. Det er nettopp delaktigheten i Oslo avtalen som er grunnlaget for giverlandsgruppens omfattende økonomiske støtte til PA. Norge sitter i førersete som leder av denne giverlandsgruppen, noe også Abbas eksplisitt nevnte i sin tale. Hvorfor hører vi nå ikke et ord om evt konsekvenser for denne bistanden fra norske politikere, all den tid PA lederen sier at de ikke lenger er bundet av avtalen.

Forbønn

ICEJVår verden ligger i det onde og denne verdens gud, djevelen opererer gjennom løgn og bedrag. Som Kristi ambassadører er vi kalt til å ta del i utbredelsen av Hans rike her i verden. Gjennom bønn og forbønn kan vi være med å se dette skje. Det er dette Jesus lærer oss i Fader Vår: «Komme ditt rike. Skje din vilje.»

Les mer : www.ikaj.no/kommentarer/forb%C3%B8nn

Pakten med Abraham

ICEJBåde Israel og menigheten eksisterer som et resultat av Guds initiativ og trofasthet, Israel eksisterer i dag på grunn av Guds pakt med Abraham, og menigheten av jøder og hedninger eksisterer på grunn av Den nye pakt.

Les mer : www.ikaj.no/kommentarer/pakten-med-abraham

Menigheten som våkner

ICEJVi lever i en fantastisk epoke av historien. Vi er vitne til at Israel gjenopprettes i våre dager, nøyaktig slik Bibelens profeter taler om. Gjeninnsamlingen av det jødiske folk etter 2000 år med landflyktighet er makeløst og uten noe sidestykke i historien. Vi takker Gud for Hans trofasthet! Ut i fra Guds Ord er vi trygge på at Israels gjenopprettelse vil lede til en velsignelse i verden som også vil være av en unik historisk dimensjon.

Les mer : www.ikaj.no/kommentarer/menigheten-som-v%C3%A5kner

Forbønn

ICEJVår verden ligger i det onde og denne verdens gud, djevelen opererer gjennom løgn og bedrag. Som Kristi ambassadører er vi kalt til å ta del i utbredelsen av Hans rike her i verden. Gjennom bønn og forbønn kan vi være med å se dette skje. Det er dette Jesus lærer oss i Fader Vår: «Komme ditt rike. Skje din vilje.»

Les mer : www.ikaj.no/kommentarer/forb%C3%B8nn

Abonner på ICEJ Norge