Kristen Muslimmisjon

Flukten fra Midtøsten

Kristen MuslimmisjonAvisen Dagen skrev 25.9. at det er et dystert bilde den danske journalisten Klaus Wivel tegner for kristne i land etter land i Midtøsten der kristendommens vugge en gang stod. Polarisering og islamisering sammen med ekstreme jihadister som myrder kristne som ikke lar seg konvertere til islam, er skremmebildet han tegner for situasjonen i land som Irak, Egypt, Libanon og palestinskkontrollerte områder i Israel. Men også USAs og Vestens innvasjon i Irak får sin del av skylden for uføret de kristne araberne er kommet i.

8 spørsmål og svar om IS

Kristen MuslimmisjonDen militante islamistgruppen ISIL erklærte i juni i fjor sin egen stat, IS (Islamsk stat), også kalt kalifat. Aftenbladet spurte da islam-forsker Jan Opsal ved Misjonshøgskolen hva IS og kalifatet er

 1. Hva betyr det egentlig at ISIL har erklært sin egen stat, IS?

Når unådde i Midtøsten med kristent TV-program

Kristen MuslimmisjonHver eneste uke ser millioner av mennesker Broder Imed på en kristen TV- kanal, midt i et islam-dominert område, skriver avisen Dagen 17.7. Kanalen heter Sat-7 og sender kristne TV-programmer på tre forskjellige språk. Broder Imeds program «Forbudt» sanker seere for kanalen.

Som kristen med en muslimsk bakgrunn er han «dødsdømt». En mektig imam har gått offentlig ut og erklært en såkalt «fatwa» mot ham. Ettersom han som tidligere muslim også prøver å vinne andre over til kristen tro, kan han drepes, forteller han.

IS bombes intenst i oldtidsby

Kristen MuslimmisjonSyrias luftvåpen har innledet en intens bombekampanje mot IS i oldtidsbyen Palmyra. Flere sivile har mistet livet i angrepene, ifølge en eksilgruppe. Luftvåpenet rammet mer enn 160 Daesh-mål, drepte og såret terrorister og ødela våpen og kjøretøy, sier en kilde i det syriske luftvåpenet til nyhetsbyrået AFP mandag kveld.

Ulike metoder i kampen mot muslimsk radikalisering

Kristen MuslimmisjonHvordan nå ungdom med tiltak for å forebygge terror? Britisk politi fant ifølge Dagen 13.4. en uventet alliert hos en komiker på You Tube. Komikeren er Humza Arshad (29) som er blitt populær i Storbritannia. Over 60 millioner har klikket seg inn på komiserien han står bak etter at han begynte å legge ut videoer på nettstedet You Tube. Det tilsvarer hele Storbritannias befolkning.

Antisemittiske holdninger blant muslimer

Kristen MuslimmisjonJournalist og forfatter, Lars Akerhaug tar i en artikkel i Dagen 9.2. opp spørsmålet om antisemittiske holdninger i Europa. Akerhaug slår med henvisning til aktuelle hendelser fast at antisemittismen igjen er på fremmarsj i Europa, og hevder at jødefiendtlige holdninger blant muslimer stikker dypt. Ifølge Akerhaug er det overveiende sannsynlig at veksten i antisemittiske holdninger har sammenheng med at det har kommet flere muslimer til Norge og Europa. «Alle muslimer er ikke jødehatere. Men jødehat blant muslimer i Europa er et stort og voksende problem», skriver Akerhaug.

Lengsler og bønn

Kristen MuslimmisjonHjelp meg å åpne min lønkammerdør, åpne den ofte, langt oftere enn før. Tidlig hver morgen, ved natt og ved dag, ja, midt i under hverdagens rastløse jag.

Hjelp meg å åpne min lønkammerdør, for alle og alt som om forbønn spør. Hjelp meg og trofast ta alle ting med, når jeg der inne stille bøyer kne.

Hjelp meg å lukke min lønkammerdør, lukke den bedre, langt bedre enn før. Lukke for alt som vil trenge seg inn: Forstyrrende tanker og rastløst sinn.

Forfølgelse og vekkelse i Indonesia

Kristen MuslimmisjonIslam har sitt utgangspunkt på den arabiske halvøy. Men det er likevel under en fjerdedel av muslimene i verden som er arabere. De fire land med flest muslimer er alle asiatiske: Indonesia, Pakistan, India og Bangladesh. Aller flest muslimer er det på de mange øyene som utgjør Indonesia, verdens fjerde mest folkerike land. Av en befolkning på 253 millioner er ca. 85 % muslimer, men det er også mange millioner kristne, i tillegg til andre religiøse minoriteter. Fra 1945 har landets styrende filosofi, den såkalte pancasila med mottoet «enhet i mangfold»", bidratt til at Indonesia har vært et ganske tolerant land.

Elsk muslimene !

Kristen MuslimmisjonFaglig leder i organisasjonen Åpne Dører, Stig Magne Heitmann hadde 2.12. et innlegg i avisen Dagen om kristnes forhold til muslimer. Heitmann skriver innledningsvis at i «mye av debatten om islam makter en ikke å skille mellom holdningen til religion og ideologi på den ene siden og holdningen til muslimer som mennesker på den andre. Ytringer som er negative til Koranen og islam, blir lett oppfattet som hatbudskap mot muslimer».

Allianse mellom Israel og sunni-islamske stater i Midtøsten

Kristen MuslimmisjonIsrael-kjenner Odd Sverre Hove gjør i en kronikk i Dagen 26.9. rede for krigen i Gaza i sommer. Hove konstaterer «at det eneste Hamas oppnådde, var at Gazas fiskere fikk seksmils fiskerigrense i stedenfor tremils. Likevel hevdet Hamas (som alle krigførende til alle tider) at de var krigens suverene vinner. Men iranske generaler mente derimot at Hamas′ krig var mislykket».

Glimt fra Israel

Kristen MuslimmisjonBulos Odeh, som er bosatt i Norge, forteller i «Lys over Land» nr. 3 – august 2014 litt om arbeidet som han og hans familie er engasjert i. I juni besøkte han sitt hjemsted i Galilea. Der satt det ca. 50 kvinner ute i hagen. De sang, vitnet for hverandre og ba sammen. «Det var en sterk opplevelse å se enheten blant kvinnene i menigheten, både unge og eldre. Bønn er viktig for de kristne i Israel. Ikke minst pga. den den politiske situasjonen i området. De blir avhengige av Gud i hverdagen under slike forhold», skriver Odeh i sin hilsen.

ISIL en muslimsk terrorgruppe

Kristen MuslimmisjonDet har i det siste vært fokus på den relativt nye islamistiske terrorgruppen ISIL som herjer i Midtøsten. Gruppens mål er å opprette et islamistisk rike (kalifat) i Irak og Levanten, som er en eldre betegnelse for områdene som i dag utgjør Syria, Libanon, Jordan og Israel.

Terrororganisasjonens visjon er langt på vei i ferd med å bli til virkelighet, i hvert fall i Syria og Irak, heter det i avisen Dagens lederartikkel 16. juni. ISIL kontrollerer nå store områder på begge sider av grensen mellom disse to landene.

Søkelys på Russland

Kristen MuslimmisjonKrisen i Ukraina får verdens oppmerksomhet. Nylige hendelser viser hvordan Russland i økende grad hevder sin rett til å dominere det tidligere Sovjetunionen, skriver Åpne Dører i sitt nyhetsblad nr. 6 – juni 2014.

Etter oppløsningen i 1991 har antallet evangeliske kristne blitt tredobleet i Russland. Men samtidig synes vinduet for religionsfrihet å lukke seg.

Islam er ikke terrorisme

Kristen MuslimmisjonAhmadiyya-muslimene på Sørlandet er lei av at islam forbindes med terrorisme og ekstremisme, skriver NRK-Sørlandet på sin nettside den 20. mai.

De moderate Ahmadiyya-muslimene har utstilling i Vennesla bibliotek denne uken. Utstillingen handler blant annet om Koranen, fred og kjærlighet, interreligiøse forhold, blasfemi og kvinners rettigheter.

Utstillingen i Vennesla viser også forskjellige utgaver av Koranen på mange språk. Det er ikke hvilken som helst muslimsk gruppe som arrangerer utstillingen. De tilhører Ahmadiyya, som hverken er sunni eller shia-muslimer. 

Vekkelsen fortsetter i Etiopia

Kristen MuslimmisjonOtto Jakobsen informerer 11. april i avisen Dagen om Flymisjonen sitt arbeid. Flymisjonen er en stiftelse som siden 1993 har drevet evangeliserings- og nødhjelpsarbeid blant muslimer i Etiopia og Guinea Bissau.

De siste årene har arbeidet vært i vekst i begge landene, forteller Jakobsen. Over 50 evangelister i Sør-Etiopia er i forkynnertjeneste, og de opplever stor vekkelse i arbeidet. Mer enn tusen mennesker har i den senere tid meldt seg til dåpsundervisning, og menighetene gleder seg over det som skjer.

Presset tilbake til Islam

Kristen MuslimmisjonLederartikkelen »Presset tilbake til islam» i Dagen 19. mars drøfter problemene som oppstår når muslimer konverterer til kristendommen. «At et stort antall av konvertittene går tilbake til islam, er et signal om at livet som konvertitt er ekstremt krevende», heter det i artikkelen.

Bibel og evolusjon

Kristen MuslimmisjonEivind Flå skriver om Bibelens urhistorie og evolusjonsteorien i februarnummeret av «Lys over Land». Flå innleder artikkelen med et sitat av professor Kjell J. Tveter: «Personlig mener jeg at evolusjonslæren er den viktigste enkeltårsak til at Vesten har blitt ateistisk (…). Det burde ringe en alarmklokke når kristne har samme syn på biologi som ateisten Richard Dawkins».

Islam og Kairo - erklæringen

Kristen MuslimmisjonForkynner og informasjonssekretær i Kristen Muslimmisjon, Eivind Flå, fokuserer i en kronik i Dagen 18. februar på islam og menneskerettighetene i Kairo-erklæringen.

Flå skriver: «Respekten for tanke-, samvittighets- og religionsfrihet er en hjørnestein i vårt demokrati. I de fleste muslimske land er det ikke bare mangel på disse friheter, men også et stort underskudd på demokrati. Vi er, ikke minst på grunn av islamismens fremgang, vitne til alvorlige menneskerettighetsbrudd på mange plan.

Koranen bekrefter jødenes rett til landet Israel

Kristen MuslimmisjonKorrespondent John Solsvik refererer i Dagen 12.2. til noen uttalelser av israeleren Nissim Dana, professor i Midtøsten-saker, og en muslimsk skriftlærd i Jordan, Ahmad Adwan, som dokumenterer at Israel – ifølge Koranen – tilhører det jødiske folk.

Brorskapet avslørt på NRK

Kristen MuslimmisjonDaglig leder i «Med Israel for fred» (MIFF), Conrad Myrland skriver følgende i en utenrikskommentar i Dagen 24.1.: - Mange som så dokumentaren om Det muslimske brorskapet på NRK2 tirsdag fikk hakeslepp. Her hadde journalist Sidsel Wold tatt pause fra sin lange rekke med innslag vinklet negativt mot Israel, for å oversette og lese kommentarstemmen til en film som avslørte Det muslimske brorskaps kamp for globalt herredømme.

Sider

Abonner på Kristen Muslimmisjon