Media

Forbønnsliturgi massivt nedstemt

DagenFørst ble kirkelig vielse av homofile nedstemt. Deretter bestemte flertallet at de ikke vil gå inn for å lage en forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap. Kirken beholder dermed sitt tradisjonelle ekteskapssyn. Den nors­ke kirke har der­med av­vist å star­te ar­bei­det med å ut­ar­bei­de en egen for­bønns­li­tur­gi for bor­ger­lig inn­gåt­te ek­te­skap mel­lom like­kjøn­ne­de par.

Facts of Christmas - a season for celebration

FACT.
Many atheists and agnostics go to church on Christmas day, and very rarely any other day, they watch Christians praise, thank, and worship Jesus, and some feel left out and join in.

Abonner på Media