Menneskeverd

Menneskeverd om Livshjelp

MenneskeverdMed livshjelp menes at det enkelte menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt tross begrenset levetid og store endringer i funksjonsdyktighet. 

En stemme for det ufødte liv

MenneskeverdDe fleste som lykkes med noe og har oppnådd noe opp igjennom historien, sier i ettertid at det startet med en drøm. En visjon. Noe de bar lenge på i hjertet sitt før det ble synlig for andre. Utgangspunktet de startet på var oftest noe helt annet enn der de endte.

Klarte ikke ta abort

MenneskeverdEmilie er 16 år og ble gravid med kjæresten sin, til deres store overraskelse siden de hadde blitt enige om å bruke prevensjon. Men til tross for at hun var ung, og mange nok mente det var lurt å ta abort, klarte hun ikke det.

– Det ble jo helt feil. Jeg følte selv at jeg ikke ville ha taklet det ordentlig om jeg skulle tatt abort, fordi det hadde blitt så tungt. Og så begynte jeg å tenke litt sånn «tenk om mamma hadde tatt abort med meg», da hadde ikke jeg sittet her i dag, sier hun til NRK.

Mot strømmen

MenneskeverdRegissør Fridtjof Kjæreng har helt siden han var en ung mann vært fascinert av Børre Knudsen og hans standhaftige vandring i motvind. I ett år har han fulgt Knudsen og kona som bor i en hytte i Balsfjord i Troms.

En mann i motvind

Fosterreduksjon - en uhyggelig praksis

MenneskeverdDet er uklart om fosterreduksjon er tillatt i Norge. Helsedepartementet skal nå ta en gjennomgang av dagens gjeldende lovverk. Både leger, helsepersonell og tvillingforeldre reagerer sterkt på den omtalte praksisen.

En blå strek - historien fra en leser

Menneskeverd

Alle snakker om eksemplet om den unge, usikre jenta uten fast inntekt. Hun som bor på hybel og plutselig ble gravid. Hun som akkurat hadde begynt på utdannelsen sin. Hun som, etter vårt samfunns standarder, ikke burde få et barn. Hun som ikke har et avklart forhold til barnets far. Hun er jenta som rotet det til. En gang for ikke lenge siden var jeg den jenta. Jeg var 20 år da det dukket opp en blå strek på en pinne som skulle forandre alt, og jeg følte meg som et hjelpeløst barn.

Samvittigheten - et viktig etisk kompass

MenneskeverdReservasjonsmulighet er ikke abortkamp. Fastlegers reservasjonsmulighet ved henvisning til abort må settes inn i et større perspektiv, det vil si det prinsipielle ved å kunne følge sin overbevisning FNs erklæring om menneskerettigheter bygger på naturretten, en klassisk humanistisk rettsoppfatning som også Norge har signert og forpliktet seg til. I artikkel 18 står det klart at ”Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religions-frihet”.

Drøfter eutanasi for barn i Belgia

MenneskeverdI disse dager raser debatten om barn i Belgia også skal kunne gis dødshjelp. Eutanasi for barntil 12 år er allerede lovlig i Nederland. Forslaget som nå blir fremmet, vekker motstand – også her i Norge.

Abonner på Menneskeverd