Misjon Sarepta

Ordet til Nord-Afrika

SareptaVinnes» en nordafrikaner som er bosatt i Spania for Kristus, blir det glede i himmelen! En nyfrelst…… vil merkes i Spania, på vårt kontinent og på den andre siden av Middelhavet. Vi ser at nøden for «sine egne» blir født i frelste nordafrikanere."

Les mer : misarepta.no/nyhetsarkiv/13.07.15%20ordet%20til%20nord-afrika.html

Misjonsnytt fra Spania

SareptaVi ser tilbake på dagene på bibelcamping i Malaga med glede. Mange samlinger om Guds Ord gjorde godt. For mange av oss ble nye bekjentskaper stiftet. Misjonsarbeidet til Sarepta fikk nye venner, forbedere og støttespillere. Informasjon om bibelcampingene til høsten, i Alicante og Malaga, kommer etter førstkommende helg.

Les mer : misarepta.no/nyhetsarkiv/18.03.15%20Rapport%20fra%20Spania.html

 

Når fundamentet blir borte

SareptaMassene vil alltid presse på dem som står på fundamentet. Ikke alltid oppleves trykket like sterkt, men på ny og på ny kommer det press i kuldens og mørkets time. Når bibelen ikke lenger får være vår rettesnor i spørsmål som gjelder livet og læren, sklir det veldig fort ut.

Les mer : http://misarepta.no/talearkiv/n%C3%A5r%20fundamentet%20blir%20borte.html

Øyne vendt fra Mekka til Messias

Misjon SareptaJeg hadde sett frem til en ny togtur gjennom det vakre, grønne landskapet i denne delen av det nordlige Afrika. Men etter hvert som praten kommer igang, blir det sjeldnere og sjeldnere at øynene søker ut av togvinduet"

 
Jeg var tidlig oppe i dag. Så tidlig at jeg fikk med meg de første solstrålene som nådde inn gjennom hotellvinduet. Soloppgang over snødekte afrikanske fjell er et fantastisk skue.
 

Kristen tru og religiøsitet

SareptaAlle menneske er religiøse. Det viser både historia og Bibelen – same kor sterkt nyateistar vil nekta for det. Kulturhistoria for alle folk til alle tider over heile jorda, er full av tru og religiøsitet. Dette er sjølvsagt noko heilt anna enn at alle menneske skulle vera kristne og eiga del i den sanne frelsa. Derimot er det eit uttrykk for at alle mennesket treng noko utafor seg sjølv, noko som er større enn ein sjølv, og dette er noko ein lengtar etter og søkjer mot.

Ytringsfridom og ytringsetikk

Misjon SareptaDen terroren som nett har skjedd i Frankrike, sjokkerer oss alle, men eg kan ikkje seia at eg er overraska. Vi veit korleis islamismen ytrar seg, og at terror som del av heilag krig er akseptert i kampen for islamistane si trusoppfatning. Sjølv om dette ikkje er representativt for alle muslimar, er det historisk ikkje til å koma forbi at islam til alle tider har brukt vald og krig for å utbreia seg.

Frå bedehuset - til himmelen.

Misjon SareptaBedehuset og himmelen høyrer nær saman. På bedehuset har det opp gjennom historia vorte talt mykje om himmelen, og det har vorte sunge sterkt om himmelen. Hovudsaka med det som skjer på bedehuset, er at folk skal verta førte til himmelen, få innta den nye jorda. Kor stort himmelfokuset har vore og kor sterk himmellengten har levd i bedehusfolket, har variert. Når livet vert komfortabelt her på jorda, har vi ein tendens til å verta jordvendte.

Forfylging og materialisme

Misjon SareptaDet er mange millionar som vert forfylgde for si kristne tru. Det er særleg i muslimske og kommunistiske land dette skjer, men også andre stader. Forfylging er alltid ei frykteleg sak. Det er ei krenking av den personlege integriteten og vald mot menneskeverdet. Det er difor viktig at vi engasjerer oss til beste for alle som lid for overtydinga si, og aller mest for vår kristne brør.

For oss som står på avstand og høyrer om tortur og drap på kristne, noko dei kunne sleppa om dei sa frå seg trua på Jesus og hans frelsesverk, er det nesten ufatteleg at dei held ut.

En prests bøner til Allah

Misjon SareptaI namn av kunst har presten Gyrid Gunnes bede ei rekkjer bøner til Allah. Bønene vart attgjevne i Dagen 29/9, og det er heilt tydeleg at det er islams gud det her er snakk om. Frå muslimsk hald er dette uproblematisk, fordi ein der reknar med at det dreier seg om den same guden i jødedommen, kristendommen og islam, berre at han er openberra på endegyldigvis i islam. Frå kristent hald er det derimot uttrykk for avgudsdyrking. I ei bøn bed ho til Allah og Gud samstundes. Ein stad seier ho at «Gud gjør jo bare en middels god jobb», og difor prøver ho no Allah.

Abonner på Misjon Sarepta