Morgan Ramberg

Guds Fred

Morgan RambergLa Kristi fred råde i hjertene deres! (Kolosserne 3:15 NB)

Dagens andakt tar utgangspunkt i starten av et bibelvers, og det handler om fred. Bibelen taler mye om fred, og det nytestamentlige budskapet starter med et fredens budskap fra englene til hyrdene på marken julenatt:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag 

Rett eller galt?

Morgan RambergLikesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:6-8 NB)

Dersom du lever i sann omvendelse til med Jesus vil du finne at verdens lærdom om rett og galt ikke alltid er forenlig med verken samvittighet eller Guds ord. Men hvordan skal en kunne vurdere de ulike synspunkt, og veie opp hva som er rett? Det finnes ofte mange argumenter, og kanskje kjenner du på at du er usikker?

Hva makter du?

Morgan RambergAlt makter jeg i ham som gjør meg sterk.  (Filipperne 4:13 NB)

Noen mennesker opplever bibelens innhold teoretisk, og synes det er vanskelig å forstå hvordan innholdet kan komme til anvendelse i det daglige eller praktiske liv. Dagens bibelord kan for noen oppfattes slik, for hvem kan vel makte alt? Hva er det egentlig dette handler om?

Disse ordene er skrevet av Paulus, og må betraktes ut fra hans situasjon og erfaring. Foranledningen til disse ordene er at Paulus betrakter sine erfaringer, og oppsummerer disse slik:

Hjemhørighet

Morgan RambergMen vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Filipperne 3:20 NB)

Som borger av et land kan du få utstedt et pass, og dette angir din hjemhørighet i landet. Dersom du har vært på reise til et annet land, må du gjerne vise frem passet når du skal tilbake til landet hvor du hører hjemme. Uten dette beviset på din tilhørighet får du ikke komme inn.

En gammel sang går slik:

Eg er ein gjest i verda,
på reis som framand her.
Den trøyst eg har på ferda:
Min heim i himlen er.

Alle skal bekjenne

Morgan Ramberg…i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære. (Filipperne 2:10-11 NB)

Dagens bibelord inneholder en viktig sannhet som for mange synes å være glemt. Det forteller at alle mennesker – uten unntak – en dag skal bøye sine knær og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

Det nye året

Morgan RambergSe, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. ‭‭(Jesaja‬ ‭43:19 NB)

I startgropen for det nye året er det mange som har ulike fortsett. Noen har saker de vil slutte med, mens andre er opptatt av ting de vil begynne med. Noen vil oppleve at det ikke er enkelt å holde slike fortsett, og mange må erkjenne at egen vilje er for svak. Andre opplever at egne ressurser ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre, og innser at de trenger hjelp.

I mennesker Guds velbehag

Morgan RambergÆre være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. (‭‭Lukas‬ ‭2:14 NB)

Etter at engelen hadde fortalt hyrdene på marken om frelseren som var født, kom det en hel hærskare av engler som lovpriste Gud, og de sang denne teksten som du leste til innledning. Jeg vil stanse for den siste delen av deres sang, og minne om hvor fantastisk denne hendelsen er.

Veivalg

Morgan RambergÅ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. ‭‭(Romerne‬ ‭11:33 NB)

Det finnes tider livet når spørsmål synes å være ubesvart, og når en ikke forstår hvor veien går videre. Kanskje har du opplevd å stå ved slike veikryss? Disse kan ha mange navn, som livet etter tap av en kjær, sviktende helse,samlivsproblemer, jobb, utdanning, konflikter, ansvar eller oppgaver, listen er lang. Felles for dem er at veivalget kan være vanskelig, kanskje mest fordi du ikke ser hvor veien ender.

Utilstrekkelig beskrivelse

Morgan RambergJeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. (‭2 Krønikebok‬ ‭9‬:‭6‬ NB)

En gammel tv- serie hadde et ordspråk som gikk slik; "du tror det ikke før du ser det". Selv om du kanskje ikke kjenner programmet, aner du at innholdet eller temaet er så utrolig at det må sees, det rekker ikke med en forklaring.

Stol på Herren

Morgan RambergSett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! (Salomos Ordspråk 3:5 NB)

Dagens bibelord setter vårt intellekt på prøve. Det er ikke uten videre enkelt å godta at egen forstand, ja vurderingsevne, ikke skal være tilstrekkelig, og at en i stedet skal stole på Herren.

Et grunnfestet sinn

Morgan RambergDen som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.4Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.
(Jes. 26:3-4 NB)

Nytt mot

Morgan Ramberg Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! (‭Matteus‬ ‭28‬:‭5-6‬ NB)

Har du noen gang ville i opp? Det var liksom ikke lengre håp om løsning, eller du øynet ingen utvei? Eller resignert fordi du ikke lengre hadde mot eller krefter til å kjempe videre?

Med Guds hjelp

Morgan Ramberg

Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. (‭Dommerne‬ ‭6‬:‭13‬ NB)

Lovsang

Morgan RambergDa sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. (‭‭2 Mosebok‬ ‭15:1-2 NB)

Etter at Israel hadde gått gjennom det åpne havet, fikk de se hvordan Gud utslettet egypternes hær ved å lukke havet over den. Israels barn står nå i trygghet, og deres hjerter fylles med takk og lovprisning.

Kjenner du Herrens navn?

Morgan RambergDe som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. (Salmene 9:11 NB)

Du har kanskje hørt forkynnelse om å stole på Gud. Kanskje har du også hørt andre vitne om deres tillit til ham, eller om under han har gjort for dem. Gud er virkelig, han har ikke forandret seg – han er fremdeles underets Gud. Men for noen er denne tilliten problematisk, Gud synes liksom langt borte. Når du ber, har du da tro i ditt hjerte på at Gud faktisk lytter?

Dersom vi skal sette følelser til side, så har Gud selv gitt deg et løfte om dette i sitt Ord:

Venter du på Jesus?

Morgan RambergOg vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. (Lukas 12:36 NB)

Dagens bibelord handler om å vente, noe som mange mennesker synes er vanskelig. Men begrepet kan kanskje mistolkes i denne sammenheng, det er viktig å forstå hva det virkelig innebærer.

Stol på Jesus

Morgan RambergPå den dagen når jeg frykter, setter jeg min lit til deg. (Salmene 56:4 NB)

Tillit til Jesus er en viktig sak, og denne tilliten vil gi deg trygghet. Bibelen lærer oss dette om å be i tro:

Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, (Jakob 1:6-7 NB)

Det er fire faktorer som ofte preger et labert trosliv, og ofte påvirker dette også bønnelivet.

Et sant kristenliv

Morgan RambergDerfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. (2 Korinter 5:17 NB)

Dersom du skulle bli anklaget for å være en kristen, ville bevisene for anklagen være overveldende klare for at du kjenner Jesus og at han kjenner deg?

Jesus tar seg av den ene

Morgan RambergMen Jesus sa: Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Og Jesus sa: Hvem var det som rørte ved meg? Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham: Mester! Folkemengden trykker og trenger deg jo! (Lukas 8:45-46 NB)

Dagens bibelord er hentet fra en fortelling hvor Jesus er i Galilea, og en stor folkemengde samles for å ta imot ham. Jesus kommer fra den andre siden av Genesaretsjøen, fra et sted som kalles Gerasener-landet, hvor han har drevet ut en ond ånd fra en besatt mann. Nå er han altså tilbake i Galilea, og folket ventet på ham.

Bønnesvar

Morgan RambergOg det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre. (Jesaja 65:24 NB)

Bibelen lærer oss at Guds veier er uransakelige, altså er det ikke mulig for oss å fullt ut forstå disse. Dette henger sammen med vår begrensede evne til å vite noe sikkert om morgendagen, mens Gud på sin side vet om alt som venter der fremme. Derfor forbereder han også det som han vet du vil trenge når du kommer dit.

Sider

Abonner på Morgan Ramberg