BØNNEAKSJON : MØDRE I BØNN

MØDRE I BØNNHar du et eller flere barn som du ønsker å løfte frem i bønn? Det kan være ditt eget barn, det kan være et barn du er bestemor eller fadder til, eller et barn du har spesiell omsorg for. Vil du være med i en bønnevekkelse for den nye generasjonen?

Over hele verden er det tusenvis av kvinner som ber for barna sine. De åpner opp for Guds kraft til å virke i deres og barnas liv. Moms In Prayer International ( tidligere) Moms In Touch International er en internasjonal organisasjon som startet ved at  en mor  begynte å be sammen med en annen mor. De fikk oppleve hvor godt det var å få legge barna sine fremfor Gud og hvor fantastisk Gud svarte på deres bønner. Nå er det 140 land i verden som har Moms In Touch- grupper.

Mødre I Bønn er den Norske versjonen av Moms In Prayer. Vårt mål er at hver skole i Norge skal bli dekket av bønn. Vi ønsker at du som mor skal få oppleve hvordan Gud kan lede deg i oppdragelsen av barnet ditt og se hvor stor Gud vi har, som svarer på våre bønner på forunderlig vis.

Barna våre møter mange utfordringer åndelig, sosialt og faglig på skolen. Våre barn skal ikke bare få dekket sine fysiske behov, men også sine åndelige. Skal fokuset være på rett plass i forhold til hva barnet trenger, er vår Skaper den som vet best.

Når barnet gjør ting som du ikke synes om, og hvis barnet ditt kommer på feil spor, da er bønn med på å hjelpe oss til å fokusere på det som er Guds visjon for barnet, og vi åpner opp for Hans kraft.

Skolene har et stort ansvar i å komme våre barn i møte på mange felt. Vår oppgave er å be for skolene og å gi dem som arbeider oppmuntring i det viktige arbeidet de gjør. Vi vil gjerne invitere deg til å bli med i en gruppe.

Artikkelen er hentet fra www.momsinprayer.no. Les mer om arbeidet og bønneaksjonen på Facebook her https://www.facebook.com/pages/M%C3%B8dre-I-B%C3%B8nn/210626758991254

 

 

VÆR MED i BØNNEAKSJONEN : Bønn for alle ! Initiativgruppa bak aksjonen «Bønn for alle « består av enkeltpersoner i Norge med en visjon om at hvert hjem skal nåes med bønn. Gjennom egen webside : www.bønnforalle.no og egen facebookside , oppfordres det til nasjonal bønnedugnad.! Aksjonen er tidligere omtalt og presentert i avisen Norge i Dag. Vi ønsker å støtte opp om aksjonen og håper så mange som mulig melder seg på lista i www.bønnforalle.no

I oktober gjennomføres tidenes bønneprosjekt: Vi skal be for alle hjem i Norge - ved navn! Og da trenger vi en hel bønnearme! Vil DU bli med? :)

Hva kan vel ikke Gud gjøre når vi legger hvert hjem i Norge i hans hender? Vær med å be, og del med dine venner så de også kan få være med!

Vi tar imot påmelding fra alle som vil være med i tiden fremover. Ta kontakt med venner og familie som vil være med på denne nasjonale bønnedugnaden og få dem til å melde seg på.

I september vil alle få tilsendt informasjon om hvem de skal be for.
I oktober gjennomfører vi den største bønneaksjonen noensinne i Norge.

Det er stor kraft i bønn når du ber alene, eller sammen med noen få. Men når vi alle går sammen og ber for hver og en som bor i Norge, mangedobler vi vår bønneinnsats og kan frimodig vente svar på bønn om vekkelse for Norge.

Du vil motta informasjon jevnlig frem mot oktober, om nytt fra aksjonen.

Bønneaksjonen er opprettett av Bønn for alle. Mer info om aksjonen finner du her : www.bønnforalle.no