Om Foldede Hender

Guds ord knytter en del løfter til det å organisere seg i bønn. Foldede Hender ønsker å bidra til at kristne fokuserer på bønn i fellesskap. Ved hjelp av forbønnstavla ønsker vi å bidra til et bønnefellesskap på tvers av geografiske og økumeniske grenser.

Foldede Hender publiserer også andakter og artikler fra flere gode skribenter, samt refererer relevante artikler fra en del nettsteder og aviser etter avtale.

Foldede Hender så dagens lys i 2007, og publiserte sin første nettside våren 2008.

1. januar 2014 ble en oppgradert versjon av nettsida vår satt i drift.

Foldede Hender ønsker å samarbeide med bønnegrupper, forbønnsprogram og lignende. Et slikt samarbeide innebærer at den aktuelle samarbeidspartner kan velges som forbeder når et bønnemne blir publisert på Foldede Hender. Samarbeidspartneren vil så få en kontinuerlig oppdatert liste til bruk i bønnesamling, forbønnsprogram etc. Ta kontakt om din bønnegruppe kan være en slik samarbeidspartner.

Til daglig er det 3 personer som følger opp nettsiden:

Terje Leigre, tilhører Askøy Misjonsmenighet, redaktør i Foldede Hender

 

Borgvald Birkeland, tilhører Askøy Misjonsmenighet, sekretær i Foldede Hender, og følger opp stoff med fokus på Israel.

 

Roald Kleiveland, teknisk leder og administrator i Foldede Hender.