Portal til Frelse

Så lenge det er dag

Andakter.noSå lenge det er dag, må Jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. (Joh.9,4)

En god strid

Andakter.noJag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12)

Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom tro og gjerninger oppleves som et paradoks. Er det ikke ”troen alene” som er selve kjernen i evangeliet? Jesus har gjort alt, og vi skal bare hvile i hans fullbragte verk. Dette står fast, og denne dyrebare sannheten må ingen ta fra oss!

Livet - et rebusløp ?

Portal til FrelseTenk om livet var et rebusløp! Tenk om det bare var de flinke og sterke som klarte å finne fram til Gud, og at bare de som først klarte å finne målet, som kom til himmelen. Men slik er ikke Guds rike: ”De første skal bli de siste – og de siste skal bli de første.”

Himmelsk taksering

Andakter.noHvor mye er et menneske verdt ? Spør du en farmasøyt, vil han kanskje svare at de stoffer et menneske er sammensatt av, kan du få kjøpt på apoteket for 100 kroner. En livsforsikringsagent vil anslå verdien av et menneskeliv til 200 000,- kroner, mens en mor vil si at hennes barn er verdt hennes eget liv.  Alt er relativt. Enkelte politikere vil nøle med å svare. Det kommer an på. Bare du er født, har du en viss verdi, hevder noen. Du er mest verdt hvis du er ung, frisk og arbeidsdyktig. Det er brutalt å si det, men i velstands-Norge er menneskeverdet gradert.

Åndelig Drivhuseffekt

Andakter.noDet menneskeskapte problemet som vi kaller ”drivhuseffekten”, har konsekvenser både for klimaet og for livet på jorda. Dette er et fenomen som i stor grad skyldes vår grådighet og jakt etter mer velstand. Men det finnes en åndelig drivhuseffekt som er minst like farlig:

Veien til Livet

Andakter.no Vi mennesker er forskjellige. Noen forlater aldri den tro som ble skapt i dåpen. Andre bestemmer seg for å følge Jesus i ungdomstida. Mange vil være underveis i mange år. Kanskje de må gjennom kamp og kriser før de vender om til Gud i voksen alder. Men jeg er redd for at de fleste utsetter valget. Men også det er et valg. Dersom du fortsetter gjennom livet uten tanke på evigheten, da forkynner du samtidig at du kan klare deg uten Gud og Jesus.

Tilhenger eller etterfølger ?

Andakter.noEn amerikaner fikk tidlig på 1800-tallet en glimrende idè : Han ville bygge en jernbane tvers over det amerikanske kontinent, fra Philadelphia i øst til San Fransisco i vest. Han reiste til England for å bli kjent med jernbanedriften der og kom oppglødd tilbake for å sette planen ut i livet. På et stort folkemøte i Philadelphia presenterte han prosjektet, og tilhørerne var vilt begeistret. Han fortalte at det ville ta flere tiår å fullføre arbeidet, men de måtte begynne i øst og arbeide seg videre vestover.

Nesten - men tapt

Andakter.noDemas vet vi svært lite om. Han er nevnt bare tre ganger i Bibelen, men i èn tindrende klar setning blir hele hans liv og evige skjebne risset opp. Sammen med Lukas har han vært hos Paulus i hans første fangenskap. Han var misjonærens nære medarbeider. Så nær var han den evige verden. Vi leser i 2.Timoteus-brev, 4.kapittel og 10.vers :

Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær.

Ferdig med Jesus ?

Andakter.no"Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer : Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag."

Det fortelles om [20100209] en eldre redaktør som lå på et sykehus og ventet på døden. Han fikk besøk av en gammel kjenning som la et bibelkort i hendene hans. Redaktøren leste bibelverset, krøllet kortet sammen og kastet det så langt han kunne bortover gulvet. Nå var han ferdig med det, trodde han.

Livet er direkte sending

Andakter.noMen når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. ————– Han skal svare dem : ”Sannelig, jeg sier dere : Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.” Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. (Matt.25,31-32+45-46)

Livslang læring i bønneskolen

Andakter.noKan vi påvirke Gud med våre bønner ? Ja – og nei. Her møter vi et av troens mange paradokser. Be, så skal dere få, sa Jesus, og Bibelen inneholder mange beretninger om troende mennesker som bad konkret, og fikk. Det fortelles om profeten Elia at han bad til Gud om at det ikke måtte regne over landet. Og på 3 år og 6 måneder falt det ikke regn. Så bad han på nytt, og himmelen gav regn, og jorden bar igjen sin grøde. Troens bønn skal hjelpe den syke, skriver Jakob i sitt brev. Og denne sannheten må vi holde fast på. Bønn er en virkelig kraftkilde som vi er kalt til å øse av !

Som når et barn kommer hjem

Andakter.noFor nesten 1700 år siden skrev teologen og filosofen Augustin i ”Confessiones” : Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte
er urolig inntil det finner hvile i deg.

Tilhører du mindretallet ?

Andakter.noJeg vil starte med et spørsmål som jeg ikke har svar på. Jeg tror svaret ligger gjemt hos Gud. I hvert land, i hver bygd og i de fleste familier er det bare et lite mindretall som blir Jesu etterfølgere. Selv om mange har hørt den samme forkynnelsen og er blitt påvirket av det samme miljøet, ser vi altså at de fleste vender Gud ryggen. Hvorfor er det slik ?

Det går mot seier !

Andakter.noDet er i sannhet mye som kan gjøre oss redde når vi ser hva som skjer rundt oss : Massemedia har åpnet for mer sex, vold og banning. Respekten for det hellige er minimal, og stadig oftere ser vi blasfemiske innslag – også i statskanalen. Og vi vet at media er et speilbilde av det virkelige livet i samfunnet. Det går mot slutten, sier Guds ord :

Først og fremst må dere vite at det i
de siste dager skal komme folk som farer med spott
og følger sine egne lyster. (2.Pet. 3,3)

Abonner på Portal til Frelse