Profetisk perspektiv

Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden

Er vi nærmere dagen enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere kristne tror Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de som lever i mørke, -men for oss som lever i lyset burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse.

Les mer : www.sokelys.com/?p=10218#more-10218

Prophecy News Watch

FACEBOOKEn interessant facebook side har tittelen Prophecy News Watch. Denne siden fokuserer på begivenheter relatert til et profetisk perspektiv. Skribentene er anerkjente aktører innenfor varierte samfunnssider. En kobling til facebook siden finner du her.

www.facebook.com/pages/Prophecy-News-Watch/194711195659

Made In Israel : Technology

Video thumbnailI serien Profetisk Perspektiv vises en serie fra CBN med tittelen Made In Israel. Videoen er en presentasjon av Israels forskning innen høyteknologi.

Endetiden og Guds dom over nasjonene

Borgvald BirkelandBibelen forteller at det i endetiden vil komme en nødstid med Guds dom over nasjonene. "For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der". Ser vi noe av dette i dag? Videre står det: "Og det skal skje ting i sol måne og stjerner og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens menneskene faller i avmakt av redsel og gru for det som vil komme over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes".

Iran blir en trussel med atomvåpen

Borgvald Birkeland«De dramatiske endringene i den arabiske verden er større en hva som er skjedd på mange tiår. IDF er redd hele regionen kommer ut av kontroll dersom Iran får seg atomvåpen». sier den israelske generalen Amir Eshel. Lederen for Den israelske hærs planleggingsenhet tegner et pessimistisk bilde av situasjonen i regionen. Samtidig hevder han at Israel skal klare å ri stormen av.

Jesu gjenkomst og vår samling med Ham

Borgvald BirkelandDe troende lever i endetiden og venter på Jesu komme. Derfor må vi være rede, og på en forsiktig måte lese tegnene for hans gjenkomst slik at vi kan vite når tiden er nær. Det er viktig at vi kjenner tegnene Bibelen gir for Jesu komme til lufthimmelen (1.Tes. 4,15:18), og tegn er det mange av.

Antikrist - endetiden og merket

Borgvald BirkelandBibelen forteller at i endetiden vil menneskene handle med et merke på sin hånd eller panne. Dette merket er blitt kalt for «Dyrets merke». Antikrist, dyret og merket, leser vi om i Åpenbaringsboken kapittel 13. Denne fryktelige diktator som kommer til å regjere i Europa i 3,5 år blir i Bibelen kalt for «dyret», den lovløse og fortapelsens sønn.

The Two Witnesses

Video thumbnailI serien Profetisk Perspektiv vises en video med tittelen The Two Witnesses. Videoen gir en sterk undervisning om hvorfor Guds Lov er like aktuell også for vår tid.

Kan Antikrist oppstå fra New Age-bevegelsen?

Borgvald BirkelandDet har i avisen Dagen blitt annonsert en bok som heter, Dyret fra Midtøsten, som forfatteren mener er en islamsk Antikrist. Et annet syn er at denne mannen kan oppstå fra New Age bevegelsen som to amerikanske forfattere mener.

New Age er en verdenomspennende bevegelse som vil gjøre det vanskelig for Guds menighet i endetiden. Deres plan er en Ny verdensorden med en Ny verdensregjering og en Ny verdens-religion. New Age vokser meget hurtig i mange land i verden, mest i Europa. Men vi hører lite forkynt om deres fremgang og ideologi i Norge.

"Solen skal bli til mørke og månen til blod

Overskriften er en profeti fra Peters tale på pinsedag. «Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye, og tegn på jorden i det lave: blod ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige» Ap.gj.2,19-21.

Borgvald BirkelandUndertegnede har tidligere skrevet om dette fenomenet i en avis der jeg mener Peters profeti kanskje kan være en forutsigelse om en atomkrig i Midt-Østen? Bibelen antyder at en slik krig vil komme.

Forskjellen på Gog-krigen og "Palestina-krigen"

Borgvald BirkelandNasjonenes kamp for å herske over Jerusalem har pågått i ca. 2500 år. Med sverd og skjold, med kanoner tanks og raketter. Hizbollah og Hamas er snart klar til en ny krig mot Jerusalem. Så er det to muslimske stater som ønsker å legge byen i grus, Iran og Syria. De er i dag Israels farlige fiender. Hizbollah har i neste krig lovet å sende sine raketter til Tel Aviv. Syria har ikke noen fremtid i endetiden sier Bibelen (Jes.17,1), fordi Damaskus vil bli lagt i ruiner. Det kan skje i en ny krig med Israel før Gog-krigen kommer.

Når tid kommer Gog-krigen ?

Borgvald BirkelandNoen venter på at Gog-krigen vil komme innen kort tid, i forbindelse med konflikten mellom araberstatene og en ny krig i Midt- Østen. Dette kan jeg ikke se i Guds Ord. Etter mine bibelstudier vil det komme tre grufulle kriger mot Israel nå i endens tid. Her nevnes disse tre krigene:

Made In Israel : Medicine

Video thumbnailI serien Profetisk Perspektiv vises en serie fra CBN med tittelen Made In Israel. Videoen er en presentasjon av Israels forskning innen medisinsk nyutvikling og høyteknologi.

Vil Asaf profeti i Salme 83 oppfylles?

Borgvald BirkelandBibelen, Guds Ord sier oss at det vil komme flere profetiske kriger over Israel og Midtøsten i endetiden. En av disse krigene leser vi om i Salme 83. Den forteller om en sammensvergelse mot Israel der de arabiske nasjonene rundt omkring vil være med for å utslette jødestaten.

Made In Israel series : Clean and green

YouTube thumbnailI serien Profetisk Perspektiv vises en serie fra CBN med tittelen Made In Israel.Videoen er en presentasjon av Israels forskning på miljøvern og produksjon av miljøtekniske produkter.

Abonner på Profetisk perspektiv