Sjibbolet

Bønn i Det nye- og Gamle Testamentet

Sjibbolet2Hvorfor skal vi lese Det gamle testamentet? Er det ikke Det nye testamentet som er viktig? Det er jo her vi finner den endelige åpenbaring gjennom Jesus Kristus. Jo, det er helt riktig! Men Det gamle testamentet er også viktig. Vi må lese det for å få bakgrunnen til Det nye testamentet, og for å få innblikk i Guds frelsesplan med menneskeheten.

Les mer : http://www.npai-pym.no/artikler/art_442.htm

Vi kan stole på Guds løfter

Sjibbolet2Jesus var jøde! De 120 åndsdøpte på pinsedag var jøder! Frelsen kommer fra jødene! Paulus spør om hvilket fortrinn jødene har. Først og fremst ble Guds ord betrodd dem. Selv etter Golgata og i menighetens tidsalder heter det: «for jøde først, deretter hedningene». Evangeliet kom til oss hedninger gjennom dette folket. Gud gjorde en pakt med jødefolket. Kan vi stole på Gud når han inngår pakt? Det kan vi - Gud er trofast.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_434.htm

Kallets hensikt og kraft

Sjibbolet2Bibelen taler mye om kallet. Guds kall begynner umiddelbart etter syndefallet i Edens hage. (1. Mos 3:9) Gud kaller mennesket til samfunn med seg simpelthen fordi han elsker oss og vil ha oss i sin nærhet. Når han kaller, forventer han positive respons. Denne er avgjørende for alt i nåtid og fremtid.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_403.htm

Store og viktige profetier om Israel og jødene

Sjibbolet2Når Herren befalte Abraham å gå til Moria-landet, kom han til et land hvor det var tre fjelltopper nær hverandre. Alle tre skulle senere bli berømt i historien, hver på sin måte. De tre fjellene var Zion-berget, Moriah berg og Oljeberget. Zions berg var stedet for det antikke Salem. Det var der kong Melkisedek regjerte.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_413.htm

Huleboerne i Marokko

SJIBBOLETI mars 1949 kom en representant for Jewish Agency til Tripolis for å forberede hjemreisen for jødene der. Tilfeldigvis hørte han om en jødisk stamme som førte en merkelig, men nesten ukjent tilværelse i noen huler langt inne i landet. Han fant en mann som kunne vise vei, og dro av sted for å se om han kunne utrette noe. Reisen måtte skje med jeep, da veien førte opp i fjellene og mange steder var vanskelig å forsere.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_395.htm

Israel eller Palestina ?

Sjibbolet2Israel er i dag et blinkende fyrtårn i et mørkt muslimsk område. Mange land og nasjoner driver med boikott av det eneste demokrati i hele Midt-Østen. Vi har mange kristne nasjoner og muslimske nasjoner, vi har bare en jødisk stat. Denne nasjon og dette land ønsker mange å få bort i dag.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_399.htm

Israel - et eksempel for oss

SJIBBOLET
 Men alt dette hendte som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss... 1. Kor. 10:11 Det er Paulus som skriver dette om det som skjedde med Israel i Det gamle testamentets tid. Første halvdel av kapittel 10 i 1. Korinterbrev (1 Kor 10), handler om Israels folk som eksempel for oss. Her ser vi en av grunnene til at vi bør lese GT.

Les mer : www.sjibbolet.no/artikler/art_408.htm

Hvilket ansvar har vi kristne i den pågående antisemittisme-debatten?

SJIBBOLET
Helt klart har Israel i dag sin største støtte fra karismatiske pinsevenner. Men innenfor den voksende antisemittismen må vi ta i betraktning at det er sterke antisemittiske røster fra kristne. Den Svenske kyrkan og andre kirker driver boikottkampanjer mot israelske varer. Mye av støtten til Midtøsten går i favør av israel-kritiske grupper.

Les mer : http://www.sjibbolet.no/artikler/art_409.htm

Abonner på Sjibbolet