Små vers

Vårt liv - det nye livet

Kristin Reitan


                                                
                                                      Vårt liv, det nye livet
                                                       er ditt og du er nær.
                                                       Vi er i deg og lever
                                                       i det du er og gjer.
                                                       Ja, alt er vel i Herren
                                                       for vi er poda inn

Alt er Mitt

Kristin Reitan                                                    Alt er mitt, alt er gitt,
                                                    Jesus er min seier.
                                                    Ved hans gjerning 
                                                    har jeg del i 
                                                    det som Jesus eier.
                                               
                                                    Barnerett, arverett,

År gøymd i molda


Kristin Reitan                                                           - År gøymd i molda
 
                                                             såg ikkje svar


                                                           høyrde inga røyst


                                                         da kjende eg ei hand


                                                        stryke over kinnet mitt

Folkeslag


Folkeslag har du forma,Kristin Reitan
fullendt i skaparglød.
Viser oss himmelfargar,
hud som av jord og snø.
Bilete av din tanke,
avtrykk av dine ord.
Grenselaus guddomsgåve:
du bed oss til same bord.
2
Skilnad og hat må vike,
jorda blir ung og ny.
Vi er eit evig rike,
eitt i den fred du byd.
Syng til kvart språk på jorda.
Syng om den tomme grav.
Et av det same brødet
og smak på den vin han gav.
3
Rike og land er teikna.
Stammar av alle slag

Det nye livet

|                                  Vårt liv , det nye livet
                                                       er ditt og du er nær.
                                                       Vi er i deg og lever
                                                       i det du er og gjer.
                                                       Ja, alt er vel i Herren
                                                       for vi er poda inn
                                                       mot sevja i eit vintre
                                                       der du er saft og vin.

Det Ble Lys

                                Det ble lys da Herren talte,

                                                  jord og himmel bar hans glans.

                                                  Alt var godt og alt det skapte

                                                  var i fryd, i lek, i dans.

                                                  2.

                                                  Lyset hans var ett med jorden,

                                                  alt som levde bar hans pryd.

Abonner på Små vers