Tent

Vil sende 15.000 utsendinger til muslimske land

TentEn rekke menigheter i Nigeria står sammen bak visjonen om å sende 15.000 utsendinger til Nord-Afrika og Midtøsten. Nå inviteres kristne fra flere nasjoner i Vest-Afrika til å delta.

– I fjor hadde vi en evaluering av hvor langt vi er kommet til nå. Vi ligger noe etter skjema, men vil fortsette å jobbe for å nå de målene vi har satt oss, sier Samuel Olatunbi, rektor ved Nigerian Evangelical Missions Institute (NEMI) i byen Jos.

Passive kristne ga rom for Boko Haram

TentDe kristne i Nigeria må ta en del av skylden for at Boko Haram har fått vokse fram. Det mener Samuel Olatunbi, rektor ved Nigeria Evangelical Mission Institute (NEMI). Han tror mye ville vært annerledes om de kristne hadde tenkt mer på å nå ut med evangeliet enn på å leve i trygghet.

Les mer : www.tent.no/n/72/passive-kristne-ga-rom-for-boko-haram

Snart arbeid blant alle folkeslag

TentInnen 2017 vil det være kristent arbeid i gang blant alle verdens folkegrupper, tror Paul Eshleman. – Jesu ord om at alle folkeslag skal nås med evangeliet, er i ferd med å bli oppfylt, sier den tidligere Jesusfilm-direktøren.

Eshleman er nå leder for ”Finishing the Task”. Organisasjonen jobber for å få den verdensvide kirken til å sende misjonærer og teltmakere til alle de minst nådde folkegruppene i verden. 

Soldater som sover

TentOfte prøver menigheter og organisasjoner å nå ut med evangeliet gjennom arrangementer og aktiviteter. Det er ingenting galt i en slik framgangsmåte. Men i stedet for å skape nye møteplasser i menighetens regi, vil en nok nå mye lenger dersom en benytter seg av alle de kontaktene menighetens medlemmer allerede har.

Takker Gud for brødrenes vitnesbyrd

TentIS-videoen som viser henrettelsen av kristne, egyptiske arbeidere i Libya gir også et sterkt vitnesbyrd om Jesus som frelser. – Jeg takker Gud for at IS ikke sensurerte denne videoen. Nå kan vi høre vitnesbyrdet til våre brødre som proklamerer sin tro i dødsøyeblikket, sier en person som har ringt inn til TV-kanalen Sat-7. Innringeren, som heter Bashir, skal ifølge avisen Dagen være bror til to av de kristne kopterne som ble drept av IS.

21 land forbyr konvertering

Tent21 land i verden har lover som forbyr innbyggerne å skifte religion. I 20 av dem er islam majoritetsreligion. Straffen for frafall varierer fra bøtelegging til død. 

Det store flertallet av nasjoner som har forbud mot blasfemi og skifte av religion befinner seg i Nord-Afrika og Midtøsten. Ifølge Pew Research Center har 14 av 20 nasjoner (70 prosent) i disse regionene lover som kriminaliserer blasfemi. 12 av 20 land (60 prosent) har forbud mot å skifte tro.  På verdensplan har 22 prosent av alle nasjoner forbud mot blasfemi mens 11 prosent forbyr bytte av religion.

Ønsker mer tro på arbeidsplassen

TentFor forretningsmannen Anders Torvill Bjorvand er ikke Jesus bare Jesus og business bare business. I sommer ga han ut boken «Bygge Guds rike» som handler om å være kristen på arbeidsplassen.

– Dersom boken kan føre til at flere begynner å se at de er i fulltidstjeneste for Jesus der de er, har vi nådd langt. Fulltidstjenesten er ikke bare forbeholdt dem som mottar lønn fra menigheter og kristne organisasjoner, sier forfatteren til Intent.

Tid for åndelige våpen

TentDet er lett å bli lamslått av nyhetene om hvordan kristne blir forfulgt. Fra Irak og Syria kommer det meldinger om tvangskonvertering, trakassering, drap og bestialske massehenrettelser av kristne.

Working for Jesus in Israel

Tent"Immigrants who come to Israel to work reach many Jewish families with the Gospel," says Andy Ball from the Israeli Bible Company.

As often as he can, he travels to Tel Aviv to visit the immigrant churches. He wants to connect with many of the foreign workers in Israel and give them a vision on how God can use them in their service while living in Israel.

Fishing Evangelism

TentFishing evangelism gives me joy! But I remember how I used to struggle. Most Christian workers struggle with evangelism and so rarely do it. Even many missionaries minister mainly to other believers.

Before going abroad, Christians need to ask themselves, "How is God using me now in evangelism in my neighborhood, my workplace and my campus?" Because crossing an ocean will not make it easier. I know from experience.

Hva er en teltmakertjeneste ?

TentDet er apostelen Paulus som har gitt navn til det som i dag kalles ”teltmakertjeneste”. Paulus var teltmaker av yrke og han livnærte seg helt eller delvis gjennom sitt håndverk når han var på misjonsreisene sine. I dag brukes teltmakerbegrepet om alle som gjennom sitt yrke reiser til andre kulturer for å leve og arbeide for Herren. 

Hva bringer muslimer til Jesus ?

TentIfølge Jerry Trousdale, forfatter av boken «Miracoulus Movements», er det sju faktorer som bør være på plass dersom en vil lykkes i å nå muslimer med evangeliet.

Her er de sju elementene forfatteren mener har avgjørende betydning i et evangelisk arbeid blant muslimer:

1. Forbønn
Forbønn må ha høyeste prioritet. Uten et aktivt forbønnsarbeid vil en ikke få se at muslimer blir overgitte etterfølgere av Jesus.

Deler verden mellom seg

TentIslam og kristentro er «vinnerne» på det religiøse markedet. Snart er to av tre verdensborgere enten muslimer eller kristne.

Artikkelen er skrevet av Steinar Opheim som er daglig leder av Tent Norge.

Vitnesbyrdet som gikk verden rundt

Tent5. desember ble den amerikanske engelsklæreren Ronnie Smith drept i Benghazi. Nå går vitnesbyrdet til kona verden rundt.

Kjærlighet: – Jeg forventet at Gud ville gi oss sterk kjærlighet til dere, men jeg regnet ikke med at dere ville vise oss så mye kjærlighet tilbake, skriver Anita Smith i et brev til det libyske folket. 5. desember ble mannen hennes, Ronnie Smith, skutt og drept.

I et åpent brev til folket i Libya skriver hun at hun tilgir de som skjøt og drepte mannen hennes.

Julemysteriet

TentHvordan kan det egentlig ha seg at så mange som ikke kjenner Jesus likevel feirer hans fødselsdag? Svaret er selvsagt enkelt: Det er ikke Jesu fødsel som feires. I stedet har vi klart å  lage en fest mange ser fram til med stor  forventning, men som de fleste ikke egentlig vet hva dreier seg om. Spør vi en oljesjeik som nipper til  teen sin på kjøpesenteret i Dubai om  hvorfor senteret har satt opp et stort, pyntet tre på denne tiden av året, vil han  trolig ha store problemer med å svare.

Abonner på Tent